LuatVietnam

blue-check Phí bảo vệ đất lúa được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng

Công văn số 2924/BXD-KTXD ngày 2/8/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trong chi phí đầu tư xây dựng (1 trang)
Posted: 23/8/2022 10:53:23 AM | Latest updated: 26/8/2022 11:38:56 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5527
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, đối với dự án thực hiện trên đất lúa phải nộp phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CPstatus2 mà không được bố trí, sắp xếp từ nguồn kinh phí khác, việc tính chi phí này trong tổng mức đầu tư xây dựng phải tuân theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định khác có liên quan, trên cơ sở phương án được thuyết minh trong Báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, tránh trùng lặp chi phí.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5527

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Về chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án xây dựng
light-check Hướng dẫn lập một số chi tiêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hạ tầng giao thông
blue-check Thủ tục triển khai đầu tư Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Về dự thảo Nghị định lấn biển thực hiện dự án
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án tại Cục Kinh tế xây dựng
blue-check Một nhà thầu trong liên danh mất năng lực, hợp đồng với toàn bộ liên danh có bị chấm dứt?
blue-check Không cần thẩm định lại thiết kế nếu dự án chỉ điều chỉnh tổng mức đầu tư
blue-check Định mức chi phí tư vấn xây dựng có thể tra cứu tại Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD
blue-check Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực
blue-check Phí bảo vệ đất lúa được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Cơ quan nào giữ quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
blue-check Đã bỏ thủ tục xin chấp thuận dự án nhà ở được chuyển nhượng đất đã đầu tư hạ tầng
blue-check Trường hợp nào dự án xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật? English attachment
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
blue-check Dự án nhà ở quy mô lớn phải được cơ quan chuyên môn xây dựng thẩm định tính khả thi
blue-check Một số lưu ý về chi phí quản lý dự án
blue-check Chủ đầu tư được thuê dịch vụ quản lý dự án English attachment
blue-check Định mức chi phí quản lý dự án xác định theo quy định nào? English attachment
blue-check Chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư được xác định theo văn bản nào?