LuatVietnam

blue-check Phi công người Việt sẽ được trả thêm lương

Nghị định số 64/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ về việc bổ sung Nghị định số 87/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 29/9/2021 của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (2 trang)
Posted: 24/8/2023 7:16:46 AM | Latest updated: 25/8/2023 2:19:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5770
LuatVietnam

Nghị định này bổ sung khoản 6 Điều 2 Nghị định số 87/2021/NĐ-CPstatus2 để quy định việc trả thêm tiền lương cho phi công người Việt đang có mức lương thấp hơn phi công người nước ngoài.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 23-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5770

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu