LuatVietnam

blue-check Phí quản lý chung cư không được vượt quá khung phí do UBND tỉnh ban hành

Công văn số 951/BXD-KTXD ngày 16/3/2023 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến Thông tư số 37/2009/TT-BXD (1 trang)
Posted: 25/5/2023 3:52:49 PM | Latest updated: 6/6/2023 12:28:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5713
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, Thông tư số 37/2009/TT-BXD hướng dẫn xác định giá dịch vụ nhà chung cư đã hết hiệu lực và hiện nay việc xác định giá dịch vụ nhà chung cư được thực hiện theo quy định mới tại Điều 106 Luật Nhà ở 2014.

Ngoài ra, theo khoản 5 Điều 106 Luật Nhà ở 2014, UBND cấp tỉnh sẽ giữ quyền ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư để áp dụng trên địa bàn.

Theo đó, trên cơ sở Khung giá dịch vụ quản lý nhà chung cư được UBND cấp tỉnh ban hành và các quy định nêu trên, các bên nghiên cứu vận dụng để tính toán, xác định, thỏa thuận về mức phí dịch vụ quản lý nhà chung cư theo điều kiện cụ thể về loại nhà chung cư, nội dung công việc quản lý, vận hành cần thực hiện,...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5713

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội

blue-check Sẽ sửa đổi cơ chế và chính sách dành cho nhà ở xã hội
blue-check Vay vốn mua nhà ở xã hội từ 10/5/2023 - 31/12/2024 được hưởng lãi suất 4,8%/năm English attachment
blue-check Thay mới thủ tục bán, cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước tại Hà Nội
blue-check 05 Quy trình mới giải quyết thủ tục mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Hà Nội
light-check Điều kiện cho phép đấu thầu dự án nhà ở xã hội chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng English attachment
blue-check Điều kiện ưu đãi lãi vay đối với chủ dự án nhà ở xã hội
blue-check Các chính sách phát triển dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030
blue-check Điều kiện cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư và khách hàng mua nhà tại dự án nhà ở xã hội
blue-check Phí quản lý chung cư không được vượt quá khung phí do UBND tỉnh ban hành
blue-check Làm thế nào để biết chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp hay chỉ để ở?
blue-check Về thủ tục bầu lại thành viên Ban quản trị chung cư
blue-check Các giải pháp khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Về điều kiện mua nhà ở xã hội đối với lao động tự do
blue-check Người tạm trú có được mua nhà ở xã hội?
blue-check Về việc chủ sở hữu được tham gia hội nghị nhà chung cư
blue-check Được phép bàn giao trước các hạng mục đã nghiệm thu của tòa nhà chung cư
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra xử phạt vi phạm quản lý, sử dụng nhà chung cư
blue-check Đã bỏ điều kiện mở cơ sở đào tạo nghiệp vụ vận hành nhà chung cư từ 1/1/2021
blue-check Về chính sách ưu đãi đối với chủ dự án nhà ở xã hội
blue-check Về việc nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội của dự án nhà ở thương mại