LuatVietnam

blue-check Phí quảng cáo có được áp dụng thuế suất GTGT 8% từ 1/7/2023?

Công văn số 56947/CTHN-TTHT ngày 4/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP (2 trang)
Posted: 8/8/2023 10:59:55 AM | Latest updated: 8/8/2023 3:10:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5758
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, đối với dịch vụ quảng cáo nếu đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III của Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì được áp dụng mức thuế suất 8% trong thời gian từ 1/7/2023 đến 31/12/2023.

Tuy nhiên, nếu là dịch vụ thiết kế, tạo không gian và thời gian quảng cáo trên internet thuộc Phụ lục III ban hành kèm Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì dịch vụ này không được áp dụng thuế suất GTGT 8%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5758

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2023Cập nhật đến: 31-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu