LuatVietnam

blue-check Phí sử dụng phần mềm quản lý email của Tập đoàn nước ngoài phải chịu thuế nhà thầu English attachment

Công văn số 8127/CT-TTHT ngày 23/8/2016 của Cục Thuế TP. HCM về thuế nhà thầu (2 trang)
Posted: 14/10/2016 1:22:46 PM | Latest updated: 17/5/2023 11:34:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4083 | Vietlaw: 611
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC, thu nhập từ tiền bản quyền thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.

Theo đó, trường hợp Công ty sử dụng hệ thống quản lý email chung của Tập đoàn ở nước ngoài và có trả phí sử dụng thì khoản thu nhập này của Tập đoàn nước ngoài phải chịu thuế nhà thầu.

Trước khi thanh toán, Công ty có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu, bao gồm 5% thuế GTGT và 10% thuế TNDN.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4083

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV8127_23082016CTHCM[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Nhà thầu

blue-check Cước viễn thông phát sinh ở nước ngoài được miễn tính thuế nhà thầu
blue-check Mua đi bán lại hàng hóa có nguồn gốc từ Việt Nam có phải nộp thuế nhà thầu? English attachment
blue-check Điều chỉnh thuế nhà thầu có được hoàn lại phần nộp thừa? English attachment
blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Bán hàng không kèm dịch vụ được miễn tính thuế nhà thầu English attachment
blue-check Doanh nghiệp nước ngoài được miễn thuế nhà thầu trong trường hợp nào? English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài phải nộp thuế khi có thu nhập phát sinh tại Việt Nam English attachment
blue-check Không phải nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã có MST tại Việt Nam English attachment
blue-check Không cần nộp thay thuế nhà thầu khi bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Miễn trích nộp thuế nhà thầu nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Mua quyền sử dụng nền tảng của nước ngoài phải nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Mua vé máy bay qua mạng có chịu thuế nhà thầu? English attachment
blue-check Thuê nước ngoài giao nhận hàng phải trích nộp 2% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Nhà thầu xây dựng có được tách giá trị vật tư, thiết bị để tính thuế riêng? English attachment
blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Về thuế nhà thầu đối với dịch vụ mua bán thông qua hợp đồng kỳ hạn English attachment
blue-check Mua quyền sử dụng tiện ích trên nền tảng nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Thanh lý tài sản tại Việt Nam phải trích nộp 1% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Bán cổ phần ở Việt Nam phải trích nộp thuế TNDN nhà thầu English attachment