LuatVietnam

blue-check Phí trước bạ nhà đất cao nhất không quá 500 triệu đồng/lần

Công văn số 2819/TCT-CS ngày 3/8/2022 của Tổng cục Thuế về vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ (1 trang)
Posted: 22/9/2022 8:53:26 AM | Latest updated: 22/9/2022 1:41:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5543
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, mức trần thu phí trước bạ đối với các loại tài sản (trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, tàu bay, du thuyền) là 500 triệu đồng/lần.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp được nhà nước giao đất thực hiện dự án kinh doanh bao gồm nhiều phần diện tích đất có mục đích sử dụng khác nhau để xây dựng các hạng mục công trình khác nhau thì tổng mức phí trước bạ phải nộp một lần khi đăng ký quyền sở hữu nhà, đất của dự án này là 500 triệu đồng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5543

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lệ phí trước bạ

blue-check Cục thuế sẽ quyết định giá tính phí trước bạ đối với loại xe mới phát sinh
blue-check Phí trước bạ nhà đất cao nhất không quá 500 triệu đồng/lần
blue-check Công trình nhà giữ xe của các doanh nghiệp cũng được miễn phí trước bạ
blue-check Tổng hợp quy định mới về lệ phí trước bạ kể từ 1/3/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ
blue-check Quy định mới về phí trước bạ từ 1/3/2022: ô tô điện được miễn phí trước bạ lần đầu trong vòng 3 năm English attachment
blue-check Phí trước bạ đất căn cứ theo bảng giá do UBND tỉnh ban hành
blue-check Hủy mua bán xe có được hoàn lại phí trước bạ?
blue-check Đất dự án, trường hợp nào được miễn phí trước bạ? English attachment
blue-check Ô tô mua trước 28/6/2020 vẫn có thể được giảm phí trước bạ
blue-check Hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp được miễn phí trước bạ khi đăng ký lại đất
blue-check Đổi tên đồng thời đổi chủ sẽ phải chịu lệ phí trước bạ
blue-check Mua mới xe hơi lắp ráp trong nước từ 28/6 đến 31/12/2020 được giảm 50% phí trước bạ English attachment
blue-check Hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy đăng ký tại Tp. HCM và Hà Nội
blue-check Việt kiều được dùng hộ chiếu để khai nộp phí trước bạ
blue-check Phân chia đất đồng sở hữu có được miễn phí trước bạ?
blue-check Đăng ký lại tài sản khi sáp nhập có được miễn LPTB? English attachment
blue-check Sáp nhập đồng thời chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không được miễn LPTB English attachment
blue-check Những điểm mới về chính sách LPTB đối với ô tô, xe máy
blue-check Cho thuê lại đất nông nghiệp không được miễn LPTB