LuatVietnam

Phí xét nghiệm COVID-19 được miễn tính thuế GTGT

Cập nhật 14/9/2022 | Đăng tải: LVN.5537

hoi Trần Thanh Bình (Bình Dương)
Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường bộ và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Chi phí vận chuyển hàng hóa gồm chi phí cơ bản và kèm theo phí xét nghiệm COVID-19 (thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT) cho từng tài xế.
Theo đó, khi công ty xuất hóa đơn vận chuyển cho khách hàng, số tiền sẽ bao gồm giá cước vận chuyển + vé cầu đường + phí xét nghiệm COVID-19. Mặt hàng vận chuyển, vé cầu đường đang được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 8%.
Khi công ty xuất hóa đơn chung với cước vận chuyển thì phí xét nghiệm COVID-19 có chịu chung thuế suất 8% hay không? Khách hàng có được khấu trừ thuế GTGT của phí xét nghiệm COVID-19 không?
Trường hợp nếu xuất hóa đơn riêng thì đơn vị xuất thuế GTGT của phí xét nghiệm COVID-19 là bao nhiêu?

luat Cục Thuế tỉnh Bình Dương:

Căn cứ Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định về giảm thuế GTGT như sau:

"1. Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:…".

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 1 của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội như sau:

""4. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều này".

Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại Khoản 3 Điều này"".

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính quy định về hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế như sau:

"9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người bệnh, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh…".

Căn cứ Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về quy tắc khấu trừ thuế GTGT như sau:

"2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty của ông khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Trường hợp phí xét nghiệm COVID-19 thuộc đối tượng dịch vụ phòng bệnh theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC thì không chịu thuế GTGT. Khi lập hoá đơn thuế GTGT, đề nghị công ty của ông thể hiện rõ thuế suất thuế GTGT theo quy định của từng loại hàng hoá, dịch vụ.  

Trường hợp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Covid-19

otvet Phí xét nghiệm COVID-19 được miễn tính thuế GTGT
otvet Sẽ sớm có hướng dẫn về giấy nghỉ ốm đau của lao động mắc Covid-19
otvet Nhân viên xét nghiệm SASR-CoV-2 trong bệnh viện có được hưởng phụ cấp chống dịch?
otvet Giấy nghỉ hưởng BHXH nếu cấp sau khi khỏi Covid-19 có hợp lệ?
otvet Giấy nghỉ hưởng BHXH cấp sau thời gian nhiễm Covid-19 có được chấp nhận?
otvet Giấy nghỉ hưởng BHXH nếu cấp sau thời gian mắc Covid-19 có được chấp nhận?
otvet Giấy nghỉ hưởng BHXH nếu cấp không trùng thời gian bị Covid-19 có được chấp nhận?
otvet Cửa hàng tạp hóa có được hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng Covid-19?
otvet Mắc Covid-19 từ năm 2022 không còn được trợ cấp
otvet F0 điều trị tại nhà không được nhận hỗ trợ của công đoàn
otvet Lao động vãng lai có được hưởng trợ cấp Covid-19 nếu đã hết hạn tạm trú?
otvet Miễn tính thuế TNCN chi phí cách ly và xét nghiệm Covid-19
otvet Trợ cấp ngừng việc do Covid-19 chỉ áp dụng với người có HĐLĐ
otvet F0 Covid-19 không còn được hỗ trợ tiền ăn từ 1/1/2022
otvet Từ 1/1/2022, người nhiễm Covid-19 không còn được trợ cấp
otvet F0 cách ly tại nhà có thể xin giấy nghỉ hưởng BHXH tại Trạm Y tế xã
otvet Chi phí cách ly và xét nghiệm Covid-19 nếu có chứng từ hợp pháp đều được hạch toán
otvet Tài xế tự do có được trợ cấp mùa dịch?
otvet Đã hết hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp Covid-19 của bảo hiểm thất nghiệp
otvet F0 có thể xin giấy nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội tại Trạm y tế phường