LuatVietnam

Lược đồ | Phòng chống thiên tai

Tổng số 54 bản ghi | Cập nhật đến: 7-Aug-2023

CHÍNH SÁCH
red-check 1/5/2014 Luật Phòng chống thiên tai 2013 English attachment
(Luật số 33/2013/QH13status2 )

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2014. Xem thêm

Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão số 09/CNstatus1 ; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 2000 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 14/7/2023 Quy hoạch xây dựng công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai thời kỳ 2021-2030
(Quyết định số 847/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

blue-check 23/3/2023 Tiêu chí thiết kế công trình, nhà ở đảm bảo phòng chống thiên tai tại TP. HCM
(Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND)

Văn bản quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai khi xây dựng công trình, nhà ở trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai (như: vùng ảnh hưởng bão lũ, dông lốc, động đất, vùng ven biển, bờ sông, ...). Xem thêm

Theo đó, công trình, nhà ở xây dựng trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai phải được thiết kế để chịu được lực gây ra do gió mạnh, lốc xoáy, có thể chịu được các lực nhất định do dòng chảy hoặc áp lực nước gây ra; kết cấu hệ thống sàn nhà phải làm bằng khung bê tông cốt thép hoặc khung thép tiền chế... để đảm bảo an toàn khi xảy ra các tình huống thiên tai.

Đặc biệt, đối với công trình, nhà ở xây dựng trong vùng bão, phải đảm bảo các tiêu chí về thiết kế, kiến trúc, thiết bị, vật tư xây dựng... theo quy định tại khoản 2 Điều 4.

Ngoài ra, còn phải tuân thủ các tiêu chí cụ thể theo từng giai đoạn (giai đoạn thi công xây dựng, trong quá trình sử dụng, trước và sau khi xảy ra thiên tai) được quy định tại Điều 6.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/3/2023.

blue-check 9/2/2023 Các thủ tục mới trong lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai tại TP. HCM
(Quyết định số 393/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 5144/QĐ-UBND ngày 02/10/2017. Xem thêm

blue-check 11/8/2020 1 ngày lương đóng góp cho Quỹ phòng chống thiên tai được giảm trừ thuế TNCN English attachment
(Công văn số 3275/TCT-DNNCN)

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CPstatus1 , hằng năm, mỗi người lao động sẽ phải đóng góp 1 ngày lương (tính theo mức lương tối thiểu vùng) vào Quỹ phòng chống thiên tai. Xem thêm

Khoản đóng góp này được giảm trừ khỏi thu nhập tính thuế TNCN.

Riêng đối với doanh nghiệp, mức đóng góp bắt buộc cho Quỹ này tính theo tỷ lệ 2/10.000 trên tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính, tối thiểu không ít hơn 500.000 đ và tối đa không quá 100 triệu đồng. Khoản này đóng góp bắt buộc này của doanh nghiệp cũng được hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN. Chứng từ hạch toán chỉ cần có phiếu thu và phiếu chi (Công văn số 1881/TCT-CS ngày 5/5/2016)

blue-check 14/5/2019 Lao động tại các doanh nghiệp cũng phải đóng Quỹ phòng chống thiên tai English attachment
(Công văn số 3325/BNN-PCTT)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 94/2014/NĐ-CPstatus1 , Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang và chuyển vào tài khoản của Quỹ phòng chống thiên tai. Xem thêm

Theo Bộ Nông nghiệp, quy định trên được hiểu rằng, tất cả các cơ quan, doanh nghiệp đều có trách nhiệm thu Quỹ phòng chống thiên tai của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp mình.

Việc đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai là nghĩa vụ bắt buộc của người lao động, đã được nêu cụ thể tại Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CPstatus1 .

Nếu doanh nghiệp, người lao động không nộp Quỹ hoặc cố tình chây ỳ sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 11 Nghị định 104/2017/NĐ-CPstatus1 .

HƯỚNG DẪN
blue-check 1/7/2023 Ban hành Quy chuẩn mới về thiết kế công trình thủy lợi phòng chống thiên tai
(Thông tư số 29/2022/TT-BNNPTNT)

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình thủy lợi, Phòng chống thiên tai - Phần I. Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế, ký hiệu: QCVN 04-05:2022/TT-BNNPTNT . Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 và bãi bỏ Thông tư số 27/2012/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 26/6/2012.

blue-check 1/7/2023 Công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai - Phần I. Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế
(Quy chuẩn Việt Nam số 04-05:2022/BNNPTNT)

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu phải thực hiện khi lập, thẩm tra, thẩm định, xét duyệt các dự án liên quan đến hoạt động xây dựng công trình thủy lợi trong các giai đoạn đầu tư gồm: quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng công trình. Phạm vi điều chỉnh bao gồm xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp hoặc mở rộng công trình, không phân biệt nguồn vốn đầu tư. Xem thêm

QCVN 04-05:2022/BNNPTNT thay thế cho QCVN 04-05:2012/BNNPTNT

QCVN 04-05:2022/BNNPTNT được ban hành kèm theo Thông tư số 29/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

blue-check 6/1/2022 Tăng mức phạt về đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai kể từ 6/1/2022 English attachment
(Nghị định số 03/2022/NĐ-CP)

Nghị định ban hành mới mức phạt hành chính trong các lĩnh vực phòng chống thiên tai và thủy lợi, đê điều, áp dụng từ 6/1/2022. Xem thêm

Đáng chú ý, Nghị định đã điều chỉnh tăng mức phạt đối với vi phạm liên quan đến việc đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai của cá nhân, doanh nghiệp. Cụ thể xem Điều 17.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Nghị định số 104/2017/NĐ-CPstatus1 ngày 14/9/2017 và Nghị định số 65/2019/NĐ-CPstatus1 ngày 18/7/2019.

blue-check 11/11/2021 Cơ quan nào giải đáp vướng mắc về mức đóng góp quỹ phòng chống thiên tai?
(Công văn số 45703/CTHN-TTHT)

Đối với vướng mắc liên quan đến cách xác định mức đóng góp quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị định 78/2021/NĐ-CP, Cục thuế Hà Nội đã từ chối trả lời và cho rằng vấn đề này thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Cục Quản lý, giám sát kế toán.

blue-check 28/1/2019 Chi phí đóng cho quỹ phòng chống thiên tai được hạch toán
(Công văn số 4588/CT-TTHT)

Chi phí đóng góp (bắt buộc) Quỹ phòng chống thiên tai hàng năm theo quy định tại Nghị định 94/2014/NĐ-CPstatus1 được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai do UBND Thành phố thành lập, nếu đáp ứng quy định về mức đóng theo Nghị định 94/2014/NĐ-CPstatus1 và đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được phép hạch toán.

blue-check 10/7/2018 Khoản đóng góp phòng chống thiên tai không được miễn thuế TNCN
(Công văn số 6730/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , điều khoản này chỉ giảm trừ thuế TNCN đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không giảm trừ khoản đóng góp phòng chống thiên tai. Xem thêm

Theo đó, tiền đóng góp phòng chống thiên tai cho dù là khoản đóng góp bắt buộc theo luật thì cũng không được miễn tính thuế TNCN.

blue-check 20/4/2017 Xe ô tô phục vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn không được miễn LPTB
(Công văn số 1519/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc liệu xe ô tô phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn có được miễn lệ phí trước bạ (LPTB) ? Xem thêm

Theo quy định tại khoản 21 Điều 5 Thông tư 301/2016/TT-BTCstatus1 , xe ô tô thuộc diện miễn LPTB chỉ bao gồm: xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu hộ; xe chở rác, xe phun nước, xe tưới nước, xe xi téc phun nước, xe quét đường, xe hút hầm cầu, xe hút bụi; xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật.

Theo đó, xe ô tô phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn không thuộc các loại xe miễn LPTB nêu trên nên khi đăng ký quyền sở hữu/sử dụng vẫn phải nộp LPTB.

blue-check 16/1/2017 Khoản đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai không được miễn thuế TNCN
(Công văn số 503/CT-TTHT)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1749/TCT-CS ngày 26/4/2016, mặc dù tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CPstatus1 quy định công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động phải đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai 01 ngày lương/người/năm. Xem thêm

Tuy nhiên, khoản đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai không thuộc các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được miễn tính thuế TNCN quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 . Do đó, khoản đóng góp này không được giảm trừ khi tính thuế TNCN.

blue-check 5/5/2016 Khoản đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai được hạch toán bằng phiếu chi
(Công văn số 1881/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến chứng từ hạch toán đối với khoản đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng chống thiên tai Xem thêm

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CPstatus1 , các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập phải đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng chống thiên tai một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo BCTC hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh

Tuy nhiên, khoản đóng góp này không thuộc khoản thu của NSNN và cũng không phải trường hợp cung cấp hàng hóa, dịch vụ nên không thể sử dụng biên lai thu phí, lệ phí hay hóa đơn, thay vào đó sẽ dùng phiếu thu - chi. Vì vậy, doanh nghiệp được sử dụng phiếu chi để hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai

blue-check 26/4/2016 Khoản đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai không được miễn thuế TNCN
(Công văn số 1749/TCT-CS)

Văn bản trả lời 02 vấn đề về thuế GTGT đối với hoạt động tư vấn tài chính của Công ty chứng khoán và thuế TNCN đối với khoản đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty chứng khoán thực hiện các hoạt động về tư vấn tài chính cho khách hàng thì các hoạt động này không thuộc hoạt động kinh doanh chứng khoán, vì vậy không được miễn tính thuế GTGT, phải chịu thuế GTGT với thuế suất 10%

Về khoản đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai, mặc dù khoản 2 Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CPstatus1 quy định công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động phải đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai 01 ngày lương/người/năm. Tuy nhiên, khoản đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai không thuộc các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được miễn tính thuế TNCN quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTCstatus2 . Do đó, khoản đóng góp này không được giảm trừ khi tính thuế TNCN

blue-check 6/1/2016 Khoản lương trích đóng Quỹ phòng chống thiên tai không được miễn thuế TNCN
(Công văn số 99/CT-TTHT)

Văn bản trả lời ba vấn đề liên quan đến thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán, thuế TNCN đối với khoản lương trích đóng Quỹ phòng chống thiên tai và việc lập hóa đơn khi mua bán lại chứng khoán Xem thêm

Theo đó, về nguyên tắc, các hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật chứng khoán nhưng chưa được nêu cụ thể tại điểm c khoản 8 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Vì vậy, trường hợp Công ty có hoạt động tư vấn hoặc làm nhà thầu phụ cho đại lý phát hành chứng khoán, nếu được xác định là hoạt động kinh doanh chứng khoán thì miễn tính thuế GTGT; ngược lại, nếu không phải hoạt động kinh doanh chứng khoán thì chịu thuế GTGT 10%. Về việc xác định có là hoạt động kinh doanh chứng khoán hay không cần gửi xin ý kiến của Ủy ban chứng khoán nhà nước

Về các khoản được giảm trừ khi tính thuế TNCN, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTCstatus2 chỉ chấp nhận những khoản sau: giảm trừ gia cảnh, khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Theo đó, trường hợp Công ty có trích lương của người lao động để đóng vào Quỹ phòng chống thiên tai thì khoản đóng góp này không được miễn tính thuế TNCN

Cách lập hóa đơn đối với hoạt động mua bán lại chứng khoán thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 8562/CT-TTHT ngày 23/9/2015

THAM KHẢO
blue-check 13/3/2023 Kế hoạch của ngành Y tế về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
(Quyết định số 1342/QĐ-BYT)

Quyết định ban hành Kế hoạch của ngành Y tế về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2023. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 21/10/2022 Bãi bỏ Quyết định 36/2015/QĐ-UBND về quản lý Quỹ phòng chống thiên tai Thành phố
(Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND)

Quyết định công bố bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 về thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố. Xem thêm

Kể từ ngày 21/10/2022, việc thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2022.

blue-check 7/8/2023 Về việc đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ năm 2023
(Công văn số 2911/BXD-GĐ)

Văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai giải pháp phòng chống và đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ năm 2023.

blue-check 3/4/2023 Về việc tổ chức phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
(Chỉ thị số 03/CT-UBND)

Chỉ thị giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành, quận, huyện... trên địa bàn Tp. HCM tổ chức công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

XEM THÊM
blue-check 29/4/2022 Quy định mới về phòng chống thiên tai tại TP. HCM
(Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2022 và thay thế Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011.

blue-check 22/4/2022 Kế hoạch phòng chống thiên tai của TP. HCM đến 2025
(Quyết định số 1337/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 10/2/2022 Hướng dẫn mới về lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch phát triển KT-XH English attachment
(Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2022 và thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐTstatus1 ngày 06/06/2016.

blue-check 10/12/2021 Quy chế vận hành công trình phòng chống thiên tai English attachment
(Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2021.

blue-check 20/8/2021 Thủ tục trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai
(Quyết định số 3461/QĐ-BNN-PCTT)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục sau: Xem thêm

- Hỗ trợ khám bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai;

- Đăng ký hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam.

Các thủ tục này được quy định tại Nghị định 66/2021/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2021 và bãi bỏ Quyết định số 5387/QĐ-BNN-PCTT ngày 28/12/2018.

blue-check 25/7/2021 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai English attachment
(Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2021.

blue-check 20/7/2021 Danh mục trang thiết bị chuyên dùng cho phòng chống thiên tai English attachment
(Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2021.

blue-check 1/7/2021 Luật Phòng chống thiên tai 2020 (bản sửa đổi) English attachment
(Luật số 60/2020/QH14)

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2021.

blue-check 17/3/2021 Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến 2030
(Quyết định số 379/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

blue-check 1/12/2020 Quy chế sử dụng kinh phí phòng chống thiên tai
(Thông tư số 85/2020/TT-BTC)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.

blue-check 15/6/2020 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cứu trợ và phòng chống thiên tai
(Quyết định số 1957/QĐ-BNN-PCTT)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2020.

blue-check 28/4/2020 Kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2020 của TP. Hà Nội
(Quyết định số 1744/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

blue-check 28/1/2020 Sửa đổi Quy chế đảm bảo thông tin liên lạc để điều hành phòng chống thiên tai
(Thông tư số 17/2019/TT-BTTTT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2020.

blue-check 27/3/2018 Về tăng cường phòng chống thiên tai trên địa bàn TP. HCM
(Chỉ thị số 03/CT-UBND)

Chỉ thị có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 21/3/2017 .

blue-check 9/2/2023 Về các biện pháp phòng chống thiên tai năm 2023 của ngành Y tế
(Chỉ thị số 01/CT-BYT)
blue-check 1/6/2022 Về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2022
(Chỉ thị số 09/CT-TTg)
blue-check 26/11/2021 Về việc phổ biến quy định phòng chống thiên tai
(Công văn số 8025/BNN-PCTT)

Công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phổ biến quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BNNPTNT về phòng chống thiên tai đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

blue-check 28/7/2021 Hướng dẫn triển khai quy định mới về phòng chống thiên tai
(Công văn số 4715/BNN-PCTT)

Văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện quy định mới về phòng chống thiên tai tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP .

blue-check 5/8/2019 [Hợp nhất] - Mức phạt hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai
(Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BNNPTNT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 65/2019/NĐ-CPstatus1 ngày 18/7/2019 vào Nghị định số 104/2017/NĐ-CPstatus1 ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

blue-check 26/9/2018 Về việc lập chứng từ thu của Quỹ phòng chống thiên tai
(Công văn số 3630/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc lập chứng từ thu của Quỹ phòng chống thiên tai.

blue-check 28/6/2018 Về điều kiện ký hợp đồng thi công công trình phòng chống thiên tai
(Công văn số 1566/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về điều kiện ký kết hợp đồng thi công các công trình phòng chống thiên tai.

red-check 20/12/2012 Quy chế đảm bảo mạng thông tin liên lạc để điều hành phòng chống thiên tai
(Thông tư số 17/2012/TT-BTTTTstatus2 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2012.

blue-check 28/6/2018 Về việc phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão 2018
(Công văn số 1556/BXD-GĐ)

Văn bản yêu cầu các địa phương triển khai các giải pháp để phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2018.

blue-check 30/3/2018 Về công tác phòng chống thiên tai năm 2018 của TP. Hà Nội
(Chỉ thị số 05/CT-UBND)
blue-check 28/5/2015 Về việc phòng chống thiên tai trong năm 2015
(Công văn số 1989/LĐTBXH-BTXH)
blue-check 24/5/2013 Về công tác phòng chống thiên tai, bão lụt năm 2013
(Chỉ thị số 22/CT-BTTTT)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 20/8/2021 Thủ tục trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai (tại Hà Nội)
(Quyết định số 3982/QĐ-UBND)

Các thủ tục được hướng dẫn tại Quyết định này bao gồm: Read more

1. Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia BHXH, BHYT

2. Trợ cấp tiền tuất, tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia BHXH.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

stop-check 1/1/2020 Đối tượng bảo trợ xã hội được miễn đóng Quỹ phòng chống thiên tai English attachment
(Nghị định số 83/2019/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định sửa đổi, bổ sung về đối tượng được miễn đóng, thẩm quyền quản lý và chế độ chi tiêu Quỹ phòng chống thiên tai. Read more

Theo đó, Nghị định đã bổ sung thêm các "đối tượng bảo trợ xã hội" vào diện được miễn đóng Quỹ phòng chống thiên tai.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

stop-check 1/1/2019 Quy định về phòng chống thiên tai English attachment
(Nghị định số 160/2018/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và thay thế Nghị định số 66/2014/NĐ-CPstatus1 ngày 04/7/2014.

stop-check 20/2/2018 Giờ làm việc của người làm nhiệm vụ đặc biệt trong phòng chống thiên tai English attachment
(Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNTstatus1 )

"Công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai" là công việc phải thường trực 24/24 giờ để bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Read more

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2018.

stop-check 1/11/2017 Tăng mức phạt hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và bảo vệ công trình thủy lợi English attachment
(Nghị định số 104/2017/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định điều chỉnh tăng và bổ sung mức xử phạt hành chính trong 03 lĩnh vực: phòng, chống thiên tai; khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều. Read more

Tuy nhiên, mức phạt tối đa không thay đổi. Cụ thể, đối với lĩnh vực phòng, chống thiên tai không quá 50 triệu đồng (cá nhân) và 100 triệu đồng (tổ chức); đối với lĩnh vực bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều không quá 100 triệu đồng (cá nhân) và 200 triệu (tổ chức).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2017 và thay thế Nghị định số 139/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 22/10/2013.

stop-check 20/7/2016 Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch phát triển KT-XH English attachment
(Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐTstatus1 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2016.

stop-check 20/8/2014 Quy định chi tiết Luật Phòng chống thiên tai English attachment
(Nghị định số 66/2014/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định này quy định chi tiết Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13status2 về trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; về phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam Read more

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2014.

Nghị định này thay thế Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 và Nghị định số 14/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 27/02/2010.