LuatVietnam

blue-check Phụ kiện thiết bị y tế có được áp dụng thuế GTGT 5%?

Công văn số 2146/TCHQ-TXNK ngày 9/6/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế (2 trang)
Posted: 13/6/2022 10:15:01 AM | Latest updated: 17/6/2022 4:06:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5472
LuatVietnam

Căn cứ Điều 1 Thông tư 43/2021/TT-BTC, Tổng cục Hải quan cho rằng mức thuế suất GTGT 5% chỉ áp dụng với trang thiết bị y tế, không áp dụng với bộ phận, vật tư, phụ kiện chuyên dụng cho trang thiết bị y tế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5472
Tệp đính kèm
Lược đồ
Thuế GTGT thiết bị y tếCập nhật đến: 20-Jun-2022
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Y tế