LuatVietnam

light-check Phương pháp xác định khung giá phát điện mặt trời và điện gió English attachment

Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 3/10/2022 của Bộ Công thương quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp (15 trang)
Posted: 5/10/2022 10:44:07 AM | Latest updated: 11/10/2022 1:26:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5552
LuatVietnam

Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng đối với điện mặt trời và điện gió, cụ thể bao gồm:

- Phương pháp xác định giá phát điện của nhà máy điện mặt trời chuẩn (Điều 4);

- Phương pháp xây dựng giá cố định bình quân của nhà máy điện mặt trời chuẩn (Điều 5);

- Phương pháp xây dựng giá vận hành và bảo dưỡng cố định của nhà máy điện mặt trời chuẩn (Điều 6);

- Phương pháp xác định giá phát điện của nhà máy điện gió chuẩn (Điều 7);

- Phương pháp xây dựng giá cố định bình quân của nhà máy điện gió chuẩn (Điều 8);

- Phương pháp xây dựng giá vận hành và bảo dưỡng cố định của nhà máy điện gió chuẩn (Điều 9);

- Các thông số được sử dụng để tính toán khung giá phát điện (Phụ lục đính kèm).

Khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, nhà máy điện gió sẽ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng, sau đó gửi Cục Điều tiết điện lực thẩm định trước khi trình Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5552

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT15-03102022BCT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021
light-check Sửa đổi phương pháp xác định khung giá và mức giá phát điện English attachment
blue-check Phương pháp xác định khung giá phát điện mặt trời và điện gió English attachment
blue-check Thủ tục mới về huấn luyện và cấp Thẻ an toàn điện
blue-check Bỏ thu phí huấn luyện, cấp thẻ an toàn điện cho người lao động English attachment
blue-check Lưu ý về phân loại Cụm cánh tản nhiệt làm mát máy biến thế
blue-check Định mức lập quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (tại TP. HCM)
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đo và xử lý sự cố bức xạ
blue-check Thay mới các thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
blue-check "Sợi quang G652D" đã sản xuất được trong nước
blue-check "Tủ điện trung thế 24kV" đã sản xuất được trong nước
blue-check Quy chế bảo đảm an toàn hàng lang điện (tại Tp. Hà Nội)
blue-check Quy chế thẩm định và cấp các loại giấy phép, chứng chỉ liên quan đến công việc bức xạ English attachment
blue-check Lùi thời điểm bắt buộc đáp ứng QCVN 19:2019/BKHCN đối với đèn Led đến 1/1/2023 English attachment
blue-check Giảm 50% phí thẩm định cấp phép XNK chất phóng xạ kể từ 5/2/2022 English attachment
blue-check [Hà Nội] Thay mới thủ tục khai báo và cấp phép sử dụng thiết bị bức xạ
blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020
blue-check Sẽ thu tiền thuê đất đối với các trạm dây điện
blue-check Doanh nghiệp duy trì sản xuất mùa giãn cách được giảm 3 tháng tiền điện