LuatVietnam

Quân nhân xuất ngũ được hưởng chế độ BHYT thế nào?

Cập nhật 23/12/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Lê Văn Tuyến (Quảng Ninh)
Tôi nhập ngũ tháng 2/1982, xuất ngũ ngày 28/5/1985. Nay tôi nghỉ hưu thì có được đổi BHYT theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg không?

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì đối tượng là quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 1/4/2000, hoặc chuyển công việc trước ngày 1/1/1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hằng tháng, thuộc đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định trên.

Đề nghị ông đối chiếu với các điều kiện trên, nếu đủ điều kiện thì sẽ được hưởng chế độ BHYT theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Thủ tục chuyển BHYT khi thay đổi nơi ở
otvet Cùng lúc đóng BHYT theo nhiều đối tượng sẽ được hoàn trả tiền đóng trùng
otvet Khám bệnh ở tỉnh khác có được hưởng đủ quyền lợi BHYT?
otvet Có được dùng lại thẻ BHYT hộ gia đình sau khi bị cắt thẻ BHYT công ty?
otvet Tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được miễn chi trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở
otvet Người mắc bệnh nền có được đăng ký KCB BHYT ở bệnh viện tuyến trên?
otvet Cách tra cứu thông tin gia hạn thẻ BHYT
otvet Có thể dùng căn cước gắn chip thay thế thẻ BHYT
otvet Người lao động có được mua BHYT tự nguyện trong thời gian công ty nợ tiền bảo hiểm?
otvet Quân nhân xuất ngũ được hưởng chế độ BHYT thế nào?
otvet Chuyển viện đúng tuyến không bị giảm mức hưởng BHYT
otvet Các trường hợp được BHXH hoàn trả viện phí
otvet Cách xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT khi tham gia không liên tục
otvet Có thể thay đổi nơi KCB BHYT theo nơi cư trú
otvet Phẫu thuật tại bệnh viện cùng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ quá 3 tháng phải cấp thẻ mới
otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Có được mua thẻ BHYT ở nơi tạm trú?
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?