LuatVietnam

blue-check Quảng cáo thổi phồng công dụng của thuốc cổ truyền sẽ bị xử lý nghiêm

Công văn số 5715/BYT-YDCT ngày 8/9/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra hoạt động quảng cáo và khám bệnh, chữa bệnh y, dược cổ truyền (1 trang)
Posted: 11/9/2023 7:21:22 AM | Latest updated: 11/9/2023 2:31:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5780
LuatVietnam

Bộ Y tế cho biết thời gian gần đây đã nhận được nhiều phản ánh về việc các trang mạng xã hội (Facebook, Youtube,...) quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng của các loại thuốc y, dược cổ truyền. Vì vậy, Bộ này đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở có hoạt động quảng cáo thuốc y, dược cổ truyền trên mạng.

Đặc biệt, tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những cơ sở chưa được cấp giấy phép quảng cáo hoặc quảng cáo vượt quá nội dung được cấp phép.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5780

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu