LuatVietnam

blue-check Quỹ BHTN sẽ tiếp tục trả trợ cấp Covid-19 đến ngày 10/9/2022

Công văn số 2353/BHXH-BCĐ ngày 26/8/2022 của Ban Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy nhanh tiến độ chi trả kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2 trang)
Posted: 31/8/2022 3:29:30 PM | Latest updated: 5/9/2022 7:52:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5529
LuatVietnam

Do một số tỉnh còn chậm triển khai chi trả trợ cấp Covid-19 từ quỹ BHTN, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phải khẩn trương rà soát hồ sơ và kịp thời chi trả trợ cấp Covid-19 cho người lao động chậm nhất ngày 10/9/2022 theo đúng Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 .

Căn cứ xác định đối tượng được tiếp tục chi trả trợ cấp Covid-19 từ quỹ BHTN là những lao động đáp ứng điều kiện theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và đã nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (chậm nhất ngày 20/12/2021).

Riêng những lao động đang hưởng lương hưu hoặc đã chết, BHTN chỉ chi trả trợ cấp Covid-19 trong trường hợp có quyết định hưởng hưu trí ban hành sau ngày 30/9/2021 hoặc chết sau thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5529

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm thất nghiệp

blue-check Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp bìa sổ BHXH
blue-check Quy trình chi trả trợ cấp thất nghiệp từ 17/11/2022 tại TP. HCM
blue-check Quỹ BHTN sẽ tiếp tục trả trợ cấp Covid-19 đến ngày 10/9/2022
blue-check Người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn sẽ tiếp tục được quỹ BHTN hỗ trợ
blue-check Quỹ BHTN tiếp tục hỗ trợ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Quy trình cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình nộp trực tuyến hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
blue-check Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp nộp qua bưu điện được giải quyết trong bao lâu?
blue-check Hướng dẫn bổ sung về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Thủ tục hưởng trợ cấp của quỹ BHTN
blue-check Lao động đang ngừng việc, nghỉ ốm đau, thai sản... vẫn được BHTN hỗ trợ
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Hướng dẫn chi hỗ trợ cho người lao động tại Tp. Hà Nội có đóng BHTN
blue-check Những trường hợp chưa xét hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng có được trợ cấp từ quỹ BHTN? English attachment
blue-check Thủ tục chi hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho lao động đã dừng đóng BHTN
blue-check Quy trình chi hỗ trợ cho người tham gia BHTN tại TP. HCM
blue-check Không bắt buộc nộp hồ sơ khi được giảm đóng 12 tháng BHTN English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục hưởng hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN