LuatVietnam

blue-check Quỹ BHTN tiếp tục hỗ trợ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng dịch English attachment

Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 ngày 11/8/2022 của UBTV Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2 trang)
Posted: 15/8/2022 7:40:38 AM | Latest updated: 13/10/2022 3:23:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5516 | Vietlaw: 584
LuatVietnam

Sau khi xem xét tờ trình của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định trích khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2021 để tiếp tục chi hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 .

Tuy nhiên, cần lưu ý, gói hỗ trợ này chỉ áp dụng với người lao động đáp ứng điều kiện tại Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và đã nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định.

Thời gian chi trả hỗ trợ cho người lao động chậm nhất đến ngày 10/9/2022.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Ghi chú
Theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, Quỹ BHTN chỉ xét hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch cho người lao động có đóng BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 hoặc đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐLĐ trong khoảng thời gian từ 1/1/2020 - 30/9/2021 và có thời gian đóng BHTN được bảo lưu.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 11-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5516

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ24-11082022UBTVQH[EN].pdf

Lược đồ

Hỗ trợ người lao độngCập nhật đến: 7-Sep-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm thất nghiệp

blue-check Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp bìa sổ BHXH
blue-check Thay mới thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình chi trả trợ cấp thất nghiệp từ 17/11/2022 tại TP. HCM
blue-check Quỹ BHTN sẽ tiếp tục trả trợ cấp Covid-19 đến ngày 10/9/2022
blue-check Người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn sẽ tiếp tục được quỹ BHTN hỗ trợ
blue-check Quỹ BHTN tiếp tục hỗ trợ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Quy trình cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình nộp trực tuyến hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
blue-check Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp nộp qua bưu điện được giải quyết trong bao lâu?
blue-check Hướng dẫn bổ sung về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Thủ tục hưởng trợ cấp của quỹ BHTN
blue-check Lao động đang ngừng việc, nghỉ ốm đau, thai sản... vẫn được BHTN hỗ trợ
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Hướng dẫn chi hỗ trợ cho người lao động tại Tp. Hà Nội có đóng BHTN
blue-check Những trường hợp chưa xét hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng có được trợ cấp từ quỹ BHTN? English attachment
blue-check Thủ tục chi hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho lao động đã dừng đóng BHTN
blue-check Quy trình chi hỗ trợ cho người tham gia BHTN tại TP. HCM
blue-check Không bắt buộc nộp hồ sơ khi được giảm đóng 12 tháng BHTN English attachment