LuatVietnam

blue-check Quy chế cấp các loại giấy tờ lãnh sự kể từ 15/9/2023

Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27/7/2023 của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự (18 trang)
Posted: 24/8/2023 12:50:24 PM | Latest updated: 15/9/2023 11:00:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5770
LuatVietnam

Thông tư thay mới quy định về cấp các loại giấy tờ lãnh sự, bao gồm: biểu mẫu áp dụng, thẩm quyền ký duyệt, thủ tục cấp, chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ liên quan đến việc cấp các loại giấy tờ lãnh sự ở trong và ngoài nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023 và thay thế Thông tư số 02/2020/TT-BNGstatus1 ngày 14/02/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5770

Tệp đính kèm

Dòng thời gian