LuatVietnam

blue-check Quy chế chi tiêu Quỹ phát triển khoa học & công nghệ từ 2022 English attachment

Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (6 trang)
Posted: 2/6/2022 9:47:34 AM | Latest updated: 15/6/2022 10:12:20 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng (chi tiêu) Quỹ phát triển khoa học & công nghệ (KH&CN) được trích lập theo Nghị định số 95/2014/NĐ-CPstatus2 , bao gồm chi cho các hoạt động sau:

- Thực hiện nhiệm vụ KH&CN (xem Điều 3);

- Trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động KH&CN như: xây dựng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm nghiệm sản phẩm; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin... (khoản 1 Điều 4);

- Chi mua bí quyết công nghệ, sáng chế, giải pháp kỹ thuật, chương trình phần mềm,... (khoản 2 Điều 4);

- Mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ (khoản 3 Điều 4);

- Trả lương, chi thuê chuyên gia khoa học (khoản 4 Điều 4);

- Chi đào tạo nhân lực KH&CN (khoản 5 Điều 4);

- Chi cho hoạt động sáng kiến (khoản 6 Điều 4);

- Chi cho hoạt động hợp tác về KH&CN (khoản 7 Điều 4);

- Chi cho đánh giá, thử nghiệm, giám định, quảng bá, thương mại hóa sản phẩm mới, công nghệ mới (khoản 8 Điều 4);

- Chi thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ (Điều 5);

- Chi phục vụ hoạt động quản lý Quỹ như: chi lương, thuê trụ sở làm việc, sắm, sửa chữa vật tư văn phòng... (Điều 6).

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định trách nhiệm của doanh nghiệp phải thông báo với Sở KH&CN địa phương khi thành lập Quỹ; xây dựng Quy chế chi tiêu Quỹ; Quy chế nghiệm thu đề án Kh&CN; báo cáo trích lập Quỹ... Chi tiết xem Điều 2.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022 và áp dụng cho việc sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Thay thế Điều 2, Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 15 và Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTCstatus2 ngày 28/6/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 908/QĐ-BKHCNThay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5465
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT05-31052022BKHCN[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ