LuatVietnam

light-check Quy chế đào tạo ngành cao đẳng sư phạm mầm non (áp dụng từ 25/5/2023)

Thông tư số 07/2023/TT-BGDĐT ngày 10/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (19 trang)
Posted: 11/4/2023 12:40:29 PM | Latest updated: 20/4/2023 11:04:30 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5677
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới Quy chế đào tạo ngành cao đẳng sư phạm mầm non, áp dụng với các khóa tuyển sinh từ sau ngày 25/5/2023.

Theo khoản 2 Điều 8 Quy chế này, các trường đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non có thể tổ chức hình thức dạy học trực tuyến nếu đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; có các giải pháp bảo đảm chất lượng và minh chứng về chất lượng tổ chức lớp học trực tuyến không thấp hơn chất lượng lớp học trực tiếp.

Tuy nhiên, đối với đào tạo theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học, chỉ được tổ chức bằng lớp học trực tuyến tối đa 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2023. Thay thế Thông tư số 24/2019/TT-BGDĐTstatus3 ngày 26/12/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5677

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Giáo dục mầm non

blue-check Quy chế đào tạo ngành cao đẳng sư phạm mầm non (áp dụng từ 25/5/2023)
blue-check Lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng chuyển ngành giáo dục mầm non năm 2022
blue-check Hà Nội cho mở cửa lại các trường mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học kể từ 13/4/2022
blue-check Trẻ mầm non tại Hà Nội được đến trường kể từ 13/4/2022
blue-check Trẻ mầm non tại TP. HCM sẽ được đến trường trở lại từ tháng 2/2022 English attachment
blue-check Thay mới Quy chế thành lập và hoạt động của trường mầm non tư thục English attachment
blue-check Quy chế đánh giá trường mầm non an toàn kể từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn phương án đảm bảo an toàn Covid-19 đối với trường mầm non
blue-check TP. HCM ngưng cho học sinh lớp 1 và trẻ mầm non đến trường từ 13/12/2021
blue-check Hà Nội: Các trường mầm non ở khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ từ 20 - 40 triệu đồng
blue-check Thay mới Điều lệ Trường mầm non English attachment
blue-check Thủ tục trợ cấp cho trẻ mầm non là con của công nhân lao động tại KCN
blue-check Tiêu chuẩn xây dựng và thành lập trường mầm non và trường phổ thông English attachment
blue-check Lịch học bậc mầm non và phổ thông niên khóa 2019-2020
blue-check Quy trình tự đánh giá trường mầm non
blue-check Mở trường mầm non: miễn thuế GTGT nhưng không được khấu trừ hay hoàn thuế
blue-check Đến năm 2020, sẽ dạy ngoại ngữ từ bậc mầm non
blue-check Định mức về nhân sự trong các trường mầm non
blue-check Giáo viên mầm non được truy đóng BHXH từ sau 1995 để hưởng chế độ hưu
blue-check Hướng dẫn các căn cứ pháp lý khi mua sắm thiết bị dạy học mầm non