LuatVietnam

blue-check Quy chế giải quyết tranh chấp lao động của Hội đồng trọng tài lao động Tp. HCM

Quyết định số 01/QĐ-HĐTTLĐ ngày 22/11/2022 của UBND TP. HCM về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Trọng tài Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (44 trang)
Posted: 24/5/2023 12:48:46 PM | Latest updated: 25/5/2023 11:38:46 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quy chế này quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp, việc thành lập và thủ tục tổ chức cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động của Hội đồng trọng tài Lao động TP. HCM.

Theo Điều 8 Quy chế này, Hội đồng trọng tài Lao động TP. HCM có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động tập thể, tranh chấp lao động cá nhân xảy ra trên địa bàn thành phố, cụ thể bao gồm:

- Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo quy định tại Điều 189, tranh chấp lao động tập thể về quyền theo quy định tại Điều 193 và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo quy định tại Điều 197 Bộ luật Lao động.

- Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích ở nơi sử dụng lao động không được đình công theo quy định tại Mục 3 Chương XI Nghị định số 145/2020/NĐ-CP .

- Giải quyết tranh chấp lao động khác theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ các bên tranh chấp trong việc thu thập chứng cứ và chỉ tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ trong những trường hợp các bên không thể tự thu thập.

Trong thời 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp, Hội đồng Trọng tài Lao động sẽ tiến hành thành lập Ban trọng tài lao động để giải quyết tranh chấp.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động của Hội đồng Trọng tài được thực hiện theo quy định tại Điều 180 Bộ luật Lao động và Điều 18 Quy chế này. Một trong số nguyên tắc đáng chú ý là Hội đồng trọng tài phải tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp.

Ngoài ra, phải bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, chỉ được tiến hành giải quyết tranh chấp khi có sự tham gia trực tiếp của các bên tranh chấp hoặc đại diện hợp pháp của họ.

Cần lưu ý thêm, khi đã yêu cầu Hội đồng Trọng tài giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết trừ trường hợp hết thời hạn quy định tại Điều 24 Quy chế này mà Ban trọng tài không được thành lập hoặc hết thời hạn quy định tại Điều 29 Quy chế mà Ban trọng tài không ra quyết định giải quyết tranh chấp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm

blue-check Phiếu khảo sát nhanh tình hình lao động - việc làm phải nộp trước 22/5/2023
blue-check Báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2023 phải nộp trước ngày 5/6
blue-check Doanh nghiệp tại TP. HCM cần nộp gấp báo cáo tình hình biến động lao động
light-check Lao động nữ sẽ được khám phụ sản khi khám sức khỏe định kỳ English attachment
light-check Mẫu Hợp đồng lao động và Hợp đồng dịch vụ (áp dụng với cơ quan hành chính)
blue-check Bãi bỏ 12 thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng dịch
blue-check Các thủ tục về lao động tại Hà Nội đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Tặng quà cho nhân viên, có phải xuất hóa đơn và khấu trừ thuế?
blue-check Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ English attachment
blue-check Mẫu Hợp đồng lao động (ký với nhóm người lao động)
blue-check Trả hộ chi phí thi chứng chỉ cho người lao động có phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check Thủ tục vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
blue-check Quy trình đăng ký nội quy lao động tại TP. HCM từ 28/3/2023
blue-check Trợ cấp thêm cho lao động mất việc phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên và trọng tài viên lao động tại TP. Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép cho thuê lại lao động tại Hà Nội
blue-check Thủ tục mới về cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Hà Nội
blue-check [Dự thảo] Danh mục bổ sung ngành nghề nặng nhọc, độc hại trong lĩnh vực Xây dựng, Vận tải và Xã hội
blue-check Các nội dung dự kiến sửa đổi của Luật Việc làm English attachment
blue-check Hồ sơ xin Công đoàn hỗ trợ do giảm việc làm phải nộp trước 1/4/2023