LuatVietnam

blue-check Quy chế phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của ngành Hải quan (áp dụng từ 30/6/2022)

Quyết định số 1243/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan (42 trang)
Posted: 12/7/2022 8:59:41 AM | Latest updated: 19/7/2022 2:10:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5496
LuatVietnam

Quyết định thay mới Quy chế phổ biến pháp luật cho cá nhân, doanh nghiệp của ngành Hải quan, áp dụng kể từ 30/6/2022.

Theo đó, ngành Hải quan sẽ triển khai phổ biến pháp luật cho cá nhân, doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức như: văn bản, trực tiếp, qua điện thoại, tại trụ sở doanh nghiệp, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tham vấn, phổ biến trên website, qua báo chí, phát tờ rơi, ấn phẩm, .... Mỗi hình thức phổ biến sẽ có quy trình, thủ tục khác nhau. Chi tiết xem Chương II.

Việc phổ biến pháp luật của ngành Hải quan nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt các quy định của pháp luật về hải quan, về thuế và pháp luật có liên quan để doanh nghiệp tự giác thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình, tránh phát sinh vi phạm và bị xử phạt.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 1915/QĐ-TCHQstatus1 ngày 17/10/2007 và Quyết định số 2363/QĐ-TCHQstatus1 ngày 03/7/2013.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5496

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Chính sách Hải quan

blue-check Tái nhập hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan có được miễn thuế?
blue-check Hàng nhập SXXK từ kho ngoại quan vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check 17 giải đáp của TCHQ về thuế và thủ tục hải quan
blue-check Các giải pháp phát triển ngành Hải quan đến 2030
blue-check Vận đơn điện tử có giá trị khai hải quan tương tự bản giấy English attachment
blue-check Bảng tổng hợp các Hỏi - Đáp về chính sách và thủ tục hải quan
blue-check Quy định cần biết về khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan
blue-check Từ 15/8/2022, có thể gia hạn trực tuyến Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK English attachment
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu SXXK nhập khẩu tại chỗ có thể bị phạt
blue-check Tổn thất hàng nhập khẩu do hỏa hoạn có thể được giảm thuế
blue-check Số thuế tạm nộp của nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ được hoàn lại sau khi xuất khẩu sản phẩm English attachment
blue-check Hồ sơ xin miễn thuế hàng tái nhập phải nộp đơn theo mẫu
blue-check Doanh nghiệp sau 1 năm hoạt động XNK có thể đăng ký nhờ Hải quan tư vấn, hỗ trợ English attachment
blue-check Quy chế phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của ngành Hải quan (áp dụng từ 30/6/2022)
blue-check Hàng tái xuất nếu không kịp chuyến tàu vẫn phải làm thủ tục gia hạn English attachment
blue-check Về điều kiện giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa bị hỏa hoạn
blue-check Không bắt buộc nộp hóa đơn GTGT điện tử trong hồ sơ xuất khẩu English attachment
blue-check Các chứng từ phải nộp khi đưa hàng về kho riêng bảo quản
blue-check Chiến lược phát triển Hải quan số đến năm 2030
blue-check Thuế nhập khẩu của sản phẩm đặt DNCX gia công có được hoàn lại khi thực xuất? English attachment