LuatVietnam

blue-check Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài đến làm việc và đầu tư tại TP. HCM

Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND TP. HCM về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (15 trang)
Posted: 1/6/2022 11:04:06 AM | Latest updated: 1/6/2022 3:10:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5464
LuatVietnam

Quy chế này quy định trách nhiệm của mỗi cơ quan (Công an, Sở Lao động TB&XH, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Sở Tư pháp, UBND các quận/huyện,...) trong việc quản lý người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú và hoạt động trên địa bàn TP. HCM, bao gồm các trường hợp đến đầu tư, lao động, kinh doanh, du lịch...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 20-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5464
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động nước ngoài