LuatVietnam

light-check Quy chế tuyển sinh đại học từ 2022

Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (44 trang)
Posted: 17/6/2022 10:27:15 AM | Latest updated: 22/6/2022 3:41:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5475
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới Quy chế tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non, áp dụng kể từ ngày 22/7/2022.

So với Quy chế cũ, Quy chế tuyển sinh mới có thay đổi quy định liên quan đến phương thức tuyển sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, các đối tượng được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển....

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2022.

Thay thế Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐTstatus3 ngày 7/5/2020 và Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐTstatus3 ngày 01/6/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 22-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5475
Tệp đính kèm
Dòng thời gian

Giáo dục - Đào tạo