LuatVietnam

blue-check Quy chế vận hành Cổng điện tử về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam (FTAP)

Quyết định số 2371/QĐ-BCT ngày 9/11/2022 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam (FTAP) (14 trang)
Posted: 11/11/2022 7:50:57 AM | Latest updated: 11/11/2022 2:29:48 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5579
LuatVietnam

Cổng điện tử về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam (FTAP) được vận hành tại địa chỉ https://fta.gov.vn , đăng tải tất cả thông tin các FTA mà Việt Nam đang tham gia.

Chức năng chính bao gồm:

- Cung cấp công cụ tra cứu trực tuyến đối với cam kết của tất cả các FTA mà Việt Nam tham gia, bao gồm các cam kết về thuế, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư đồng thời cập nhật nội dung các FTA và thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia.

- Cung cấp thông tin hỗ trợ cho quá trình giao thương của doanh nghiệp như tình hình thị trường trong và ngoài nước, các quy định về xuất nhập khẩu của Việt Nam và các nước đối tác, phòng vệ thương mại, lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ,...

- Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến các FTA và các thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia.

- Cập nhật tình hình thực thi các FTA và các thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia.

- Kết nối với các Cổng thông tin của các Bộ, ngành, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, trang thông tin điện tử của các Hiệp hội... để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin và sự hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Cung cấp và chia sẻ các tài liệu ấn phẩm số, các khóa đào tạo trực tuyến về các nội dung liên quan đến FTA.

Cổng thông tin này do Bộ trưởng Bộ Công thương trực tiếp quản lý, bao gồm trang Tiếng Việt và trang Tiếng Anh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5579

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hiệp định - Điều ước

blue-check Phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội
blue-check Công hàm mới về miễn thị thực giữa Việt Nam - Brunei có hiệu lực từ 14/3/2023
blue-check Quy chế vận hành Cổng điện tử về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam (FTAP)
blue-check Quy trình cấp Thư đồng ý hoặc phản đối cho tổ chức tài chính quốc tế kinh doanh tại Việt Nam English attachment
blue-check Kế hoạch giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP
blue-check Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) English attachment
blue-check Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Từ 14/7/2021, Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức đã có hiệu lực tại Việt Nam
blue-check Toàn văn Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam - Vương Quốc Anh (a1pd ụng từ 1/5/2021)
blue-check Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Vương Quốc Anh English attachment
blue-check Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Luật Ký kết thỏa thuận quốc tế 2020 English attachment
blue-check Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức English attachment
blue-check Công hàm sửa đổi về miễn thị thực giữa Việt Nam - Myanmar đã có hiệu lực từ 1/1/2020
blue-check Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) English attachment
blue-check Phê chuẩn Hiệp định CPTPP English attachment
blue-check Một số nhiệm vụ cấp bách để khai thác hiệu quả các FTA
blue-check Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa Việt Nam - Lào
blue-check Kế hoạch triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO (Hiệp định TF)
blue-check Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) English attachment