LuatVietnam

blue-check Quy chế vận hành và khai thác Hệ thống dữ liệu về định mức xây dựng

Quyết định số 737/QĐ-BXD ngày 5/9/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng (54 trang)
Posted: 7/9/2022 7:50:54 AM | Latest updated: 13/9/2022 1:42:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5535
LuatVietnam

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, bao gồm các dữ liệu, thông tin do cơ quan nhà nước công bố và dữ liệu, thông tin tham khảo do các tổ chức, cá nhân cung cấp.

Cụ thể, bao gồm các dữ liệu, thông tin sau:

- Định mức chi phí xây dựng

- Định mức sử dụng vật liệu xây dựng

- Định mức dự toán xây dựng

- Đơn giá xây dựng công trình

- Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

- Đơn giá nhân công xây dựng

- Giá vật liệu xây dựng

- Suất vốn đầu tư xây dựng

- Chỉ số giá xây dựng

Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng được tra cứu tại địa chỉ: cuckinhtexd.gov.vn .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5535

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Quy chế vận hành và khai thác Hệ thống dữ liệu về định mức xây dựng
blue-check Căn cứ xác định đơn giá ngày công của chuyên gia tư vấn xây dựng English attachment
blue-check Một số điều cần biết về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Tăng vốn đầu tư của dự án vượt trên 15 tỷ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi
blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?
blue-check Yêu cầu khi thực hiện dự án công trình thương mại, dịch vụ trên khu đất dân cư
blue-check Về phạm vi bồi thường bảo hiểm của nhà thầu xây dựng với bên thứ ba
blue-check Chủ đầu tư buộc phải hoàn trả tiền bảo hành cho nhà thầu nếu nghiệm thu đạt yêu cầu English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép xây dựng trong các Khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021
blue-check Về trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng
blue-check Vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các quận của Hà Nội sẽ bị phạt tiền gấp đôi
blue-check Về việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
blue-check Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng
blue-check Xây nhà riêng lẻ trên đất dự án có cần xin giấy phép xây dựng?
blue-check Trường hợp nào được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng?
blue-check Có thể điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói do ảnh hưởng dịch
blue-check Lệ phí điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực xây dựng tăng lên 1 triệu đồng kể từ 8/8/2022 English attachment
blue-check Xây nhà ở riêng lẻ trên đất dự án đã có hạ tầng phải xin giấy phép xây dựng
blue-check Về thủ tục sửa chữa công trình của doanh nghiệp nhà nước