LuatVietnam

blue-check Quy định cần biết về khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan

Công văn số 3489/TCHQ-TXNK ngày 23/8/2022 của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung phí bản quyền đối với hàng hóa nhập khẩu (2 trang)
Posted: 24/8/2022 10:28:55 AM | Latest updated: 29/8/2022 4:56:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5527
LuatVietnam

Việc khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan đã được quy định tại điểm b khoản 8 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC) và điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư 06/2021/TT-BTC .

Theo đó, trường hợp tại thời điểm nhập khẩu, doanh nghiệp chưa khai báo được phí bản quyền do phụ thuộc vào doanh thu bán hàng sau nhập khẩu thì phải khai rõ lý do trên tờ khai.

Đồng thời, doanh nghiệp phải khai nộp bổ sung thuế đối với phí bản quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi xác định được mức phí phải trả của lô hàng nhập khẩu. Thời điểm xác định được phí bản quyền có thể căn cứ theo ngày nhận chứng từ đề nghị thanh toán hoặc ngày ký biên bản xác nhận khoản phí phải thanh toán...

Trường hợp phí bản quyền được trả nhiều lần (thanh toán hàng quý) do phụ thuộc vào số lượng hàng nhập khẩu bán ra trên thị trường, khi xác định được khoản phí này, doanh nghiệp phải phân bổ và khai nộp bổ sung thuế cho đến khi phân bổ hết phí bản quyền của lô hàng.

Hiện nay, hệ thống VNACCS cho phép khai bổ sung nhiều lần chỉ tiêu liên quan đến thuế và không giới hạn số lần khai bổ sung đối với một tờ khai.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5527

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Các giải pháp phát triển ngành Hải quan đến 2030
blue-check Vận đơn điện tử có giá trị khai hải quan tương tự bản giấy English attachment
blue-check Bảng tổng hợp các Hỏi - Đáp về chính sách và thủ tục hải quan
blue-check Quy định cần biết về khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan
blue-check Từ 15/8/2022, có thể gia hạn trực tuyến Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK English attachment
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu SXXK nhập khẩu tại chỗ có thể bị phạt
blue-check Tổn thất hàng nhập khẩu do hỏa hoạn có thể được giảm thuế
blue-check Số thuế tạm nộp của nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ được hoàn lại sau khi xuất khẩu sản phẩm English attachment
blue-check Hồ sơ xin miễn thuế hàng tái nhập phải nộp đơn theo mẫu
blue-check Doanh nghiệp sau 1 năm hoạt động XNK có thể đăng ký nhờ Hải quan tư vấn, hỗ trợ English attachment
blue-check Quy chế phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp của ngành Hải quan (áp dụng từ 30/6/2022)
blue-check Hàng tái xuất nếu không kịp chuyến tàu vẫn phải làm thủ tục gia hạn English attachment
blue-check Về điều kiện giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa bị hỏa hoạn
blue-check Không bắt buộc nộp hóa đơn GTGT điện tử trong hồ sơ xuất khẩu English attachment
blue-check Các chứng từ phải nộp khi đưa hàng về kho riêng bảo quản
blue-check Chiến lược phát triển Hải quan số đến năm 2030
blue-check Thuế nhập khẩu của sản phẩm đặt DNCX gia công có được hoàn lại khi thực xuất? English attachment
blue-check Vì sao hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK không được miễn thuế?
blue-check Máy móc tạm nhập gia công, nếu chuyển giao cho công ty khác phải mở tờ khai mới và nộp thuế
blue-check Hàng XNK bị hỏa hoạn sẽ không được giảm thuế nếu chậm giám định thiệt hại English attachment