LuatVietnam

Quy định cần biết về tuổi nghỉ hưu và cách tính lương hưu

Cập nhật 24/3/2023 | Đăng tải: LVN.5667

hoi hangtbc@gmail.com
Trường hợp NLĐ sinh tháng 10/1966, đóng BHXH từ tháng 6/1990, do điều kiện sức khỏe nên nghỉ việc từ tháng 6/2022. Tính đến thời điểm nghỉ việc có thời gian đóng BHXH là 32 năm 1 tháng. Toàn bộ quá trình làm việc của người này nằm trong danh mục công việc nặng nhọc độc hại do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.
Vậy, người này có được tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đủ 35 năm, để hưởng mức lương hưu bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH hay không?

luat Tạp chí Bảo hiểm xã hội:

1. Về tuổi hưởng lương hưu:

Theo Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

NLĐ có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường nếu có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm; hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

2. Tỷ lệ hưởng lương hưu:

+ Đối với lao động nam nghỉ hưu, cứ 20 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH;

+ Đối với lao động nữ nghỉ hưu, cứ 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH;

+ Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, NLĐ được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ (giới tính NLĐ, thời điểm NLĐ đề nghị hưởng lương hưu), nên chúng tôi không đủ căn cứ để trả lời cụ thể. Vì vậy, chúng tôi chỉ cung cấp thông tin quy định về tuổi nghỉ hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu nêu trên để bạn được biết, đồng thời đối chiếu với thông tin cụ thể của NLĐ tại đơn vị nơi bạn công tác để giải đáp cho NLĐ được biết.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Cách tính tiền hưởng BHXH khi nghỉ khám thai
otvet Những giấy tờ cần thiết để hưởng chế độ thai sản
otvet Các khoản lương đóng BHXH đối với viên chức
otvet Được phép nghỉ chăm con ốm từ 15 - 20 ngày mỗi năm
otvet Các khoản trợ cấp dành cho thân nhân khi người lao động qua đời
otvet Được tự chọn mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện
otvet Các cách lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID
otvet Vẫn được tham gia tiếp BHXH sau khi rút BHXH một lần
otvet Làm nghề nặng nhọc vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được nghỉ hưu sớm
otvet Chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
otvet Thời gian tạm dừng BHXH bắt buộc đến khi đóng BHXH tự nguyện không được cho đóng bù
otvet Đủ tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH vẫn chưa được hưởng lương hưu
otvet Một người có nhiều sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ
otvet Có được phép hủy bỏ thời gian trốn đóng BHXH?
otvet Người lao động mất do ung thư, thân nhân cũng chỉ được hưởng trợ cấp tuất và mai táng phí
otvet Chi phí giám định y khoa để nghỉ hưu có được BHXH thanh toán lại?
otvet Nghỉ hưu trước tuổi, tính tỷ lệ lương hưu thế nào?
otvet Lao động đã nghỉ việc được làm thủ tục giảm thời gian BHXH đóng trùng tại nơi cư trú
otvet Doanh nghiệp có bị buộc tuyên bố phá sản nếu nợ tiền BHXH?
otvet Thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện đều được cộng gộp khi hưởng chế độ BHXH