LuatVietnam

blue-check Quy định chi tiết Luật Đấu thầu 2014 English attachment

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (112 trang)
Posted: 1/7/2014 7:23:06 AM | Latest updated: 15/8/2022 3:06:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3511 | Vietlaw: 162
LuatVietnam

Nghị định này quy định chi tiết về việc lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13status2 , được áp dụng kể từ ngày 15/8/2014.

Theo đó, một trong những điểm mới của Nghị định này là trường hợp nhà thầu nước ngoài được lựa chọn theo quy định của Luật Đấu thầu thì không phải xin cấp giấy phép thầu

Nghị định này thay thế Nghị định số 85/2009/NĐ-CPstatus1 ngày 15/10/2009, Nghị định số 68/2012/NĐ-CPstatus1 ngày 12/9/2012 và Quyết định số 50/2012/QĐ-TTgstatus1 ngày 9/11/2012

Đối với những gói thầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến ngày 1/7/2014 chưa phát hành hồ sơ mời tuyển, hồ sơ mời thầu, nếu không phù hợp với Luật Đầu thầu số 43/2013/QH13status2 thì phải điều chỉnh kế hoạch đấu thầu

Đối với hồ sơ mời tuyển, hồ sơ mời thầu đã phát hành trước ngày 1/7/2014 vẫn thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11status1 , Luật sửa đổi số 38/2009/QH12status1 , Nghị định số 85/2009/NĐ-CPstatus1 , Nghị định số 68/2012/NĐ-CPstatus1 và Quyết định số 50/2012/QĐ-TTgstatus1 ngày 9/11/2012

Trong thời gian từ ngày 1/7/2014 đến ngày Nghị định này có hiệu lực, việc lựa chọn nhà thầu phải căn cứ theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13status2 , song Nghị định số 85/2009/NĐ-CPstatus1 , Nghị định số 68/2012/NĐ-CPstatus1 và các văn bản hướng dẫn liên quan vẫn được áp dụng nếu không trái với Luật Đấu thầu số 43

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

stop-check 50/2016/NĐ-CPMức phạt trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, ĐKDN, quản lý dự án English attachment

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2014
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3511

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND63_26062014CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Đấu thầu

blue-check Sửa đổi quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước
blue-check Sửa đổi thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu trực tuyến
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Thay mới các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu
blue-check Dự kiến bỏ chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia đấu thầu
blue-check Một số lưu ý về quy trình chỉ định thầu cho dự án xây dựng hạ tầng giao thông, y tế
blue-check Lùi thời điểm áp dụng quy định mới về đấu thầu trực tuyến
blue-check Cho phép nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu
blue-check Một số lưu ý khi đánh giá nhà thầu thuộc gói thầu tư vấn lập quy hoạch
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm trong khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi tài khoản đấu thầu sang hệ thống mới từ 1/7/2022
blue-check Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu PPP thuộc ngành giao thông vận tải English attachment
blue-check Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng English attachment
blue-check Một số lưu ý về tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
blue-check Các định mức chi phí về lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
blue-check Lộ trình bắt buộc và các bước tổ chức đấu thầu qua mạng English attachment
blue-check TP. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra sai phạm trong đấu giá tài sản
blue-check Một số vướng mắc vĩ mô sẽ được tháo gỡ trong dự án Luật Đầu thầu (sửa đổi)