LuatVietnam

red-check Quy định chi tiết Luật thuế XNK 2016 English attachment

Nghị định số 134/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (62 trang)
Posted: 29/9/2016 3:23:53 PM | Latest updated: 26/12/2022 11:12:49 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4068 | Vietlaw: 276
LuatVietnam

Nghị định này quy định về đối tượng chịu thuế; áp dụng thuế suất nhập khẩu, xuất khẩu, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; và miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu (Điều 1).

So với quy định cũ, Nghị định này có một số điểm mới đáng lưu ý như sau:

- Quy định rõ hàng XNK tại chỗ và hàng hóa của DNCX thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối cũng thuộc đối tượng chịu thuế (Điều 2).

- Bổ sung quy định nếu một mặt hàng có mức thuế MFN thấp hơn mức thuế FTA (ưu đãi đặc biệt) thì được ưu tiên áp dụng thuế MFN và phần chênh lệch nếu đã nộp sẽ được xử lý như tiền thuế nộp thừa (Điều 3).

- Bổ sung thêm quy định về định mức, hồ sơ miễn thuế đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; định mức, hồ sơ miễn thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu là tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng. Đáng lưu ý là uy định mới có khống chế số lần miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng không quá 4 lần/năm (Điều 8).

- Bổ sung quy định miễn thuế đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩu để gia công, SXXK (Điều 10, 11, 12)

- Bổ sung quy định miễn thuế nhập khẩu 05 năm đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Điều 15).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016 và thay thế Nghị định số 87/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 13/8/2010.

Bãi bỏ quy định về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại các Quyết định: số 31/2015/QĐ-TTgstatus2 ngày 04/8/2015, số 52/2015/QĐ-TTgstatus1 ngày 20/10/2015, số 53/2013/QĐ-TTgstatus2 ngày 13/9/2013 và Điều 7 Quyết định số 219/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009.

Đính kèm các Phụ lục làm căn cứ xét miễn thuế: Danh mục và định lượng hàng hóa cần thiết cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam (Phụ lục I); Danh mục và định lượng hàng hóa cần thiết cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các thành viên, nhân viên của các cơ quan nêu trên (Phụ lục II, III); Danh mục bệnh hiểm nghèo (Phụ lục IV); Định mức miễn thuế hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới (Phụ lục V); Danh mục các trang thiết bị y tế cần ưu tiên nghiên cứu, chế tạo (Phụ lục VI)

Theo Khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 , hàng XNK tại chỗ bao gồm các trường hợp sau:
a) Bán lại hàng gia công ngay tại Việt Nam
b) Hàng mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;
c) Hàng mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với nước ngoài nhưng được chỉ định giao tại Việt Nam.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021.
  • Bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 78, điểm b khoản 4 Điều 20, khoản 1 Điều 29; cụm từ "(đối với trường hợp miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan) hoặc Mẫu số 03b tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này (đối với trường hợp đề nghị miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan" tại điểm a khoản 3 Điều 20; cụm từ "Trường hợp đề nghị miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan" tại điểm a khoản 4 Điều 20; cụm từ "khoản 2 Điều 8" tại khoản 4 Điều 31; cụm từ "Trường hợp hàng hóa thuộc diện được hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế hoặc không phải nộp thuế theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, hồ sơ, thủ tục thực hiện như hồ sơ, thủ tục hoàn thuế" tại khoản 3 Điều 33, khoản 3 Điều 34, khoản 3 Điều 35, khoản 6 Điều 36, khoản 4 Điều 37 của Nghị định này kể từ ngày 25/4/2021, theo quy định tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021.
  • Thay thế Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này bằng Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tạị Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

red-check 98/2020/NĐ-CPMức phạt mới trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh trái phép English attachment

Thông tin

Hiệu lực 1-Sep-2016
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4068

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND134_01092016CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Thuế XNK

blue-check Hàng hóa cho thuê mượn không được miễn thuế khi tạm xuất và tái nhập English attachment
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK có được miễn thuế?
blue-check Hàng nhập khẩu thay thế hàng lỗi có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về hoàn thuế CBPG tạm thời đối với sản phẩm bàn ghế
blue-check Về thẩm quyền xác định hàng hóa được miễn trừ thuế chống bán phá giá
blue-check Chính thức đánh thuế CBPG đối với bàn ghế xuất xứ Trung Quốc
blue-check 16 biểu thuế FTA mới hiện đã có trên hệ thống VNACCS của Hải quan English attachment
blue-check Bán hàng cho DNCX vẫn phải chịu thuế xuất khẩu
blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu English attachment
blue-check Sẽ rà soát lại mức thuế CBPG đối với sợi dài làm từ polyester
blue-check Hướng dẫn kê khai mã số HS và thuế XNK kể từ 30/12/2022 English attachment
blue-check Tiêu thụ phế phẩm SXXK tại nội địa có phải nộp thuế?
blue-check Tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá đối với Siro Sorbitol nhập khẩu
blue-check Bổ sung một số mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu bị áp mức giá tham chiếu
blue-check Những quy định dự kiến sẽ có trong Nghị định mới về Biểu thuế XNK
blue-check Sẽ rà soát việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế CBPG và chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu
blue-check Hợp tác sản xuất hàng xuất khẩu có được miễn thuế nguyên liệu?
blue-check Tiêu hủy hàng nhập khẩu đang gửi kho ngoại quan có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Rà soát thuế CBPG sản phẩm plastic đối với nhà xuất khẩu mới của Thái Lan
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK vẫn được miễn thuế English attachment