LuatVietnam

Quy định hiện hành về gia hạn sử dụng đất nông nghiệp

Cập nhật 22/2/2023 | Đăng tải: LVN.5645

hoi Nguyễn Biên Cương (Lai Châu)
Tôi đang sử dụng 1 mảnh đất (mua năm 2018), đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm 1 phần diện tích là đất ở và phần còn lại là đất trồng cây hàng năm (vườn - cùng nằm trên một thửa đất). Đất đang sử dụng bình thường, không tranh chấp.
Hiện nay, thời gian sử dụng đất trồng cây hàng năm của tôi đã hết hạn sử dụng. Trong gia đình, vợ chồng tôi là công chức, viên chức; bà nội là công nhân công ty đường bộ mới nghỉ hưu, em gái bị thiểu năng trí tuệ, không lao động được.
Tôi có được phép gia hạn và sử dụng phần diện tích đất trồng cây hàng năm nêu trên không? Quy định như thế nào, ở văn bản nào?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo phản ánh của ông thì thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm 1 phần diện tích đất ở và phần còn lại là đất trồng cây hàng năm (vườn - cùng nằm trên một thửa đất) nhưng không rõ thời hạn sử dụng cụ thể trên Giấy chứng nhận nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông tham khảo như sau:

Tại Khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai quy định:

"3. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15/10/2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15/10/2013 theo quy định của Luật Đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15/10/2013".

Tại Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai tại địa phương để được giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Có thể khởi kiện bên bán nếu bàn giao đất đang bị tranh chấp
otvet Thủ tục đính chính tên và năm sinh trên sổ đỏ
otvet Người chưa thành niên có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở
otvet Trường hợp nào đất mua bằng giấy tay được cấp sổ đỏ?
otvet Xóa đăng ký thế chấp đất, khai theo Mẫu số 03a của Nghị định 99/2022/NĐ-CP
otvet Sổ đăng ký ruộng đất có được coi là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất?
otvet Sang tên đất tặng cho có phải đo đạc lại diện tích?
otvet Quy định hiện hành về gia hạn sử dụng đất nông nghiệp
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được sử dụng đất ổn định lâu dài?
otvet 04 điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
otvet Không có hộ khẩu tại địa phương có được giao đất tái định cư?
otvet Có được bồi thường đất tái định cư nếu còn nhà ở địa phương khác?
otvet Cho tặng đất phải công chứng mới có hiệu lực
otvet Chưa có nhà trên đất bị thu hồi có được hỗ trợ tái định cư?
otvet Quy định hiện hành về cấp sổ đỏ đối với đất không có giấy tờ
otvet Thuê đất thương mại dịch vụ thực hiện dự án có bắt buộc thông qua đấu giá?
otvet Nhà được tặng cho chỉ có giá trị khi có hợp đồng công chứng