LuatVietnamLogo

light-check Quy định khung dành cho các dự án CNTT sử dụng vốn Nhà nước English attachment

Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 9/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (46 trang)
Posted: 14/9/2020 8:24:58 AM | Latest updated: 24/9/2020 1:27:36 PM (GMT+7) | Vietlaw: 476

Thông tư này quy định chi tiết về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2020 và thay thế Thông tư số 28/2010/TT-BTTTTstatus3 ngày 13/12/2010.

Admin_04
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực25/10/2020 (d/m/yyyy)
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Hướng dẫn mới về lập dự toán cho dự án công nghệ thông tin English attachment (26/2/2020) 

nexto  Quy định mới về quyết toán dự án sử dụng vốn nhà nước (13/3/2020) 

nexto  Về chi phí tổ chức mở thầu dự án sử dụng vốn nhà nước (31/10/2019) 

nexto  Có được thuê công ty tư nhân quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước? (22/7/2019) 

nexto  Tư vấn cho dự án công nghệ thông tin có được miễn thuế GTGT? English attachment (19/4/2019) 

nexto  Dự án sử dụng dưới 30% vốn nhà nước được thẩm định như dự án tư nhân (3/1/2019) 

nexto  Dự án công nghệ thông tin áp dụng thiết kế 1 bước hay 2 bước? (13/12/2018) 

nexto  Dự án sử dụng từ 30% vốn nhà nước bắt buộc đấu thầu (17/12/2018) 

nexto  Dự án công nghệ thông tin dưới 15 tỷ được thiết kế 1 bước (22/11/2018) 

nexto  Chế độ quản lý tài chính mới đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước (11/9/2018) 

Công nghệ thông tin