LuatVietnam

blue-check Quy định mới về áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn English attachment

Thông tư số 04/2022/TT-NHNN ngày 16/6/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (3 trang)
Posted: 20/6/2022 12:46:45 PM | Latest updated: 27/7/2022 6:07:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478 | Vietlaw: 566
LuatVietnam

So với quy định cũ tại Thông tư 04/2011/TT-NHNNstatus1 , Thông tư này quy định rõ hơn về các hình thức tiền gửi rút trước hạn; thế nào là rút trước hạn tiền gửi và đối tượng áp dụng.

Theo đó, rút trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn, bao gồm các hình thức tiền gửi như: tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu....

Đặc biệt, Thông tư cho phép ngân hàng và khách hàng được tự thỏa thuận về mức lãi suất áp dụng khi rút trước hạn tiền gửi. Tuy nhiên, lãi suất rút trước hạn tiền gửi tối đa chỉ bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất đang áp dụng tại ngân hàng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi.

Thông tư đồng thời cũng quy định việc áp dụng lãi suất rút trước hạn trong trường hợp khách hàng chỉ rút trước hạn một phần tiền gửi.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2022 và thay thế Thông tư số 04/2011/TT-NHNNstatus1 ngày 10/3/2011.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT04-16062022NHNN[EN].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Lãi suất

blue-check Quy định mới về áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn English attachment
blue-check Thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)
blue-check Điều chỉnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc English attachment
blue-check Từ 1/10/2020, lãi suất tái cấp vốn giảm còn 4%/năm English attachment
blue-check Từ 01/10/2020, trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND giảm còn 4,5%/năm English attachment
blue-check Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-6 tháng giảm còn 4%/năm English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi tại NHNN English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Công ty tài chính xuống còn 0,8%/năm English attachment
blue-check Lãi suất vay vốn của Quỹ phát triển DNNVV: 4,16%/năm English attachment
blue-check Chậm đóng BHXH năm 2019 tính lãi theo mức 1.0666%/tháng
blue-check Thông báo mức lãi suất tính tiền chậm đóng BHXH năm 2017
blue-check Phương pháp tính lãi cho vay và nhận tiền gửi từ 2018 English attachment
blue-check Từ 10/7/2017, lãi suất tái cấp vốn giảm còn 6,25%/năm English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh vi phạm về lãi suất huy động English attachment
blue-check Từ 18/12/2015, lãi suất tiền gửi USD của cá nhân giảm còn 0%/năm English attachment
blue-check Giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và hộ SXKD tại vùng khó khăn
blue-check Lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu tiếp tục giảm từ 19/5/2015 English attachment
blue-check Lãi suất tiền gởi bằng USD của cá nhân giảm còn 0,75%/năm English attachment
blue-check Lãi suất cho vay ngắn hạn VND giảm còn 7%/năm English attachment
blue-check Thả nổi lãi suất tiền gởi VND có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên English attachment