LuatVietnamLogo

light-check Quy định mới về "cắt điện"

Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ Công thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (12 trang)
Posted: 11/9/2020 9:39:32 AM | Latest updated: 16/9/2020 7:37:33 AM (GMT+7)

LuatVietnam

Ngoài các trường hợp buộc phải cắt điện để duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, tình huống khẩn cấp, các trường hợp sau đây được cho là "vi phạm quy định của pháp luật", điện lực sẽ cắt điện:

- Khách hàng có các hành vi bị cấm trong hoạt động và sử dụng điện quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7 và khoản 8 Điều 7 Luật Điện lực số 28/2004/QH11status2 ;

- Không thanh toán tiền điện đầy đủ, đúng hạn, sử dụng điện không an toàn, hiệu quả (điểm a, b Khoản 2 Điều 46 Luật Điện lực);

- Là khách hàng lớn của điện lực nhưng không thực hiện chế độ sử dụng điện theo yêu cầu của đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, sử dụng trang thiết bị điện không đảm bảo tiêu chuẩn;

- BỊ cưỡng chế hành chính với hình thức "cắt điện" theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 134/2013/NĐ- CP;

- Không tuân thủ các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện quy định tại Điều 12 Nghị định số 137/2013/NĐ-CPstatus2 ;

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2020 và thay thế Thông tư số 30/2013/TT-BCTstatus3 ngày 14/11/2013.

HTLong
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực30/10/2020 (d/m/yyyy)
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Quy chế và mẫu hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà English attachment (28/7/2020) 

nexto  Sửa đổi quy chế mua bán điện sinh khối English attachment (9/7/2020) 

nexto  [Hợp nhất] - Quy định về mua bán điện (9/4/2020) 

nexto  Thay mới Biểu giá chi phí tránh được và mẫu Hợp đồng mua bán điện (25/11/2019) 

nexto  Sau 2 lần nhắc đóng phí, chủ hộ chung cư có thể bị cắt điện nước (14/10/2019) 

nexto  Mẫu Hợp đồng mua bán điện mặt trời English attachment (28/7/2020) status1

nexto  Hợp đồng mua bán điện gió (mẫu mới) English attachment (24/12/2019) status2

nexto  [Hợp nhất] - Hướng dẫn phương pháp xác định giá mua bán điện (30/12/2018) 

nexto  Có thể yêu cầu bồi thường nếu thường xuyên bị cắt điện vô lý (13/3/2018) 

nexto  Từ 1/2/2017, vi phạm pháp luật về môi trường không còn bị "cắt điện" (21/12/2017) 

Hóa đơn