LuatVietnam

blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment

Thông tư số 10/2022/TT-NHNN ngày 29/7/2022 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh (18 trang)
Posted: 17/8/2022 7:32:33 AM | Latest updated: 30/8/2022 11:26:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5525 | Vietlaw: 576
LuatVietnam

Thông tư ban hành quy định mới về thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của các doanh nghiệp, áp dụng kể từ ngày 15/9/2022.

Theo đó, cần lưu ý, khoản phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp chỉ được chấp nhận nếu nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm đã được Thủ tướng phê duyệt.

Các trường hợp thay đổi liên quan đến khoản phát hành trái phiếu quốc tế sẽ được miễn đăng ký lại với Ngân hàng Nhà nước (chỉ cần gửi thông báo):

(1) Thay đổi thời gian rút vốn, trả nợ gốc trong phạm vi 10 ngày làm việc so với kế hoạch;

(2) Thay đổi địa chỉ của tổ chức phát hành;

(3) Thay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản nơi tổ chức phát hành mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài;

(4) Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản phát hành trái phiếu quốc tế so với kế hoạch nhưng không thay đổi cách xác định lãi, phí;

(5) Thay đổi (tăng hoặc giảm) số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 đơn vị tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài;

(6) Thay đổi số tiền chuyển trả nợ gốc do trái phiếu được chuyển đổi hoặc hoán đổi thành cổ phần;

(7) Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền được nêu tại kế hoạch rút vốn, trả nợ.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2022, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

Quy định về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Thay thế Thông tư số 17/2013/TT-NHNNstatus1 ngày 16/7/2013 và Điều 12 Thông tư số 29/2015/TT-NHNNstatus2 ngày 22/12/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5525

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT10-29072022NHNN[EN].pdf

Lược đồ

Trái phiếu doanh nghiệpCập nhật đến: 22-Sep-2022

Dòng thời gian

Chứng khoán

blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment