LuatVietnam

blue-check Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính English attachment

Thông tư số 40/2022/TT-BTC ngày 29/6/2022 của Bộ Tài chính quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính (32 trang)
Posted: 11/7/2022 7:45:00 AM | Latest updated: 15/8/2022 1:50:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5493 | Vietlaw: 573
LuatVietnam

Thông tư thay mới tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên, điều kiện thành lập Văn phòng giám định và quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, bao gồm giám định về: kế toán, kiểm toán; giá; chứng khoán; thuế; hải quan; tài sản công; tài chính doanh nghiệp và các lĩnh vực tài chính khác.

Theo Điều 15 Thông tư này, thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính tối đa không quá 03 tháng và không quá 04 tháng đối với những vụ việc phức tạp.

Kết luận giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính thực hiện theo Phụ lục V Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022 và thay thế Thông tư số 138/2013/TT-BTCstatus1 ngày 09/10/2013.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5493

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT40-29062022BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Kế toán

blue-check Công đoàn cấp trên tại TP. HCM phải bố trí kế toán trưởng nếu quản lý ít nhất 300 công đoàn cơ sở
blue-check Về thời điểm phát hành hóa đơn cho công trình khi chuyển sang sử dụng HĐĐT
blue-check Khuyến cáo của Bộ Tài chính dành cho các công ty kế toán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022
blue-check Bán tài sản công, lập HĐĐT theo mẫu nào?
blue-check Thay mới chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử
blue-check Hướng dẫn hạch toán kế toán đối với hoạt động kinh doanh mua bán nợ
blue-check "Lãi vay" được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Chi nhánh phụ thuộc không bắt buộc phải có kế toán trưởng English attachment
blue-check Đơn vị sự nghiệp vi phạm pháp luật kế toán bị xử phạt theo quy định nào?
blue-check Hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vẫn xuất tại thời điểm hoàn thành hoặc thu tiền trước
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Về việc lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
blue-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện English attachment
blue-check Hóa đơn trả hàng phải ghi rõ số lượng, thuế suất và tiền thuế trả lại
blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT
blue-check Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau