LuatVietnam

blue-check Quy định mới về hồ sơ lâm sản và truy xuất nguồn gốc lâm sản English attachment

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (57 trang)
Posted: 6/1/2023 9:39:19 AM | Latest updated: 4/5/2023 7:37:05 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5618 | Vietlaw: 609
LuatVietnam

Thông tư thay mới các quy định về:

1. Trình tự, thủ tục khai thác thực vật rừng thông thường, động vật rừng thông thường.

2. Hồ sơ lâm sản hợp pháp, quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

3. Đánh dấu mẫu vật các loài thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; các loài thực vật hoang dã, động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước CITES, trừ loài thủy sản.

Theo đó, các đối tượng phải lập Bảng kê lâm sản được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này.

Cần lưu ý, những trường hợp sau đây khi lập Bảng kê lâm sản phải có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại (khoản 3 Điều 5):

- Gỗ loài thông thường khai thác tận dụng, tận thu từ rừng tự nhiên;

- Lâm sản sau xử lý tịch thu;

- Gỗ, thực vật ngoài gỗ có nguồn gốc từ tự nhiên, nhập khẩu hoặc trồng cấy thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm hoặc Phụ lục CITES;

- Động vật rừng và bộ phận, dẫn xuất, sản phẩm của động vật rừng có nguồn gốc từ tự nhiên, nhập khẩu hoặc gây nuôi; động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES, trừ loài thủy sản;

- Lâm sản không thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này hoặc gỗ cây công nghiệp hoặc sản phẩm gỗ hoàn chỉnh theo đề nghị của chủ lâm sản.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023 và thay thế Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 16/11/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5618

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT26_30122022BNN[E].pdf

Dòng thời gian

Lâm nghiệp

blue-check Thủ tục phê duyệt khai thác rừng và xác nhận bảng kê lâm sản (mới)
blue-check Quy định mới về hồ sơ lâm sản và truy xuất nguồn gốc lâm sản English attachment
blue-check Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 30/6/2022 English attachment
blue-check Thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ tại TP. HCM kể từ 23/6/2022
blue-check Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu bắt buộc phải có chữ ký và con dấu của chủ hàng English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ
blue-check Thay mới một số thủ tục cấp giấy phép để xuất/nhập khẩu gỗ
blue-check Quy trình đăng ký phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép CITES từ 30/11/2021
blue-check Chính sách hỗ trợ thu nhập đợt dịch thứ 4 tại TP. HCM
blue-check Khuyến cáo cần biết khi kê khai mã HS và trị giá đối với gỗ ván xuất khẩu
blue-check Gỗ nhập khẩu vào Việt Nam có bắt buộc xuất trình giấy phép xuất khẩu ?
blue-check Hướng dẫn khai báo xuất xứ đối với gỗ nhập khẩu
blue-check Các quy định cần tham khảo khi kinh doanh TN-TX gỗ English attachment
blue-check Trường hợp nào gỗ nhập khẩu phải nộp bảng kê khai nguồn gốc?
blue-check Xuất khẩu dăm gỗ vẫn phải nộp thuế theo mức 2%
blue-check Hướng dẫn kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu khi không có Giấy phép FLEGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị giảm thuế xuất khẩu dăm gỗ về 0%
blue-check Một số lưu ý khi nhập khẩu gỗ vào Việt Nam English attachment
blue-check Bảng tổng hợp Hỏi - Đáp về cấp giấy phép FLEGT cho gỗ xuất nhập khẩu