LuatVietnam

light-check Quy định mới về kiểm tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện

Thông tư số 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (56 trang)
Posted: 6/1/2023 8:54:47 AM | Latest updated: 12/1/2023 2:37:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5621
LuatVietnam

Thông tư thay mới các quy định về kiểm tra hoạt động điện lực, xử phạt vi phạm về điện, cách tính số lợi bất hợp pháp có được do trộm cắp điện và giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Theo Điều 22 Thông tư này, tổ chức, cá nhân có hành vi trộm cắp điện phải hoàn trả cho bên bán điện số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi trộm cắp điện và mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra như: chi phí sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn hoặc bồi hoàn giá trị của thiết bị, hệ thống đo đếm bị hư hại; chi phí xử lý vi phạm... Ngoài ra, còn phải bồi thường thiệt hại cho bên bán điện nếu gây ra thiệt hại khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2023.

Thay thế Thông tư số 27/2013/TT-BCTstatus3 ngày 31/10/2013; Thông tư số 31/2018/TT-BCTstatus3 ngày 05/10/2018; Điều 28 và mục 12, mục 13 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 42/2019/TT-BCTstatus2 ngày 18/02/2019; Khoản 3 Điều 7 và khoản 3 Điều 10 Thông tư số 22/2020/TT-BCTstatus2 ngày 09/9/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5621

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Điện lực - Năng lượng

blue-check Khung giá phát điện mặt trời áp dụng từ 7/1/2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ quy định về giấy tờ đăng ký mua điện sinh hoạt
light-check Sửa đổi quy định về nhà máy điện
light-check Quy định mới về kiểm tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện
blue-check Giá trần điện năng năm 2023: 1778,6 đồng/kWhEnglish attachment
blue-check Về thủ tục cấp thẻ an toàn điện khi thay đổi bậc hoặc chuyển đổi công việc
blue-check Báo cáo kết quả sử dụng năng lượng năm 2022 phải nộp trước 15/1/2023
blue-check Sửa đổi các quy trình cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (tại Tp. Hà Nội)
blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021
blue-check Sửa đổi phương pháp xác định khung giá và mức giá phát điện English attachment
blue-check Phương pháp xác định khung giá phát điện mặt trời và điện gió English attachment
blue-check Thủ tục mới về huấn luyện và cấp Thẻ an toàn điện
blue-check Bỏ thu phí huấn luyện, cấp thẻ an toàn điện cho người lao động English attachment
blue-check Lưu ý về phân loại Cụm cánh tản nhiệt làm mát máy biến thế
blue-check Định mức lập quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (tại TP. HCM)
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đo và xử lý sự cố bức xạ
blue-check Thay mới các thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
blue-check "Sợi quang G652D" đã sản xuất được trong nước
blue-check "Tủ điện trung thế 24kV" đã sản xuất được trong nước