LuatVietnam

blue-check Quy định mới về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của công chức thuộc TP. Hà Nội

Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND TP. Hà Nội về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội (10 trang)
Posted: 16/12/2022 8:13:58 AM | Latest updated: 26/12/2022 9:25:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5610
LuatVietnam

Quyết định này quy định về đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc TP. Hà Nội.

Theo khoản 1 Điều 2 Quyết định này, những người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập bao gồm:

(i) cán bộ, công chức;

(ii) người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

(iii) người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Phương thức kê khai tài sản, thu nhập gồm: kê khai lần đầu khi giữ vị trí công tác (áp dụng với trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 32 Luật Phòng chống tham nhũng 2018); kê khai hàng năm (áp dụng với người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên; người có nghĩa vụ kê khai quy định tại Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP) và kê khai bổ sung (khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm với giá trị từ 300 triệu đồng trở lên).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2022 và thay thế Quyết định số 58/2013/QĐ-UBNDstatus1 ngày 17/12/2013.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 23-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5610

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Cán bộ - Công chức

light-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
light-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức
light-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
light-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
light-check Danh mục vị trí công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chuyển đổi định kỳ
blue-check Quy định mới về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của công chức thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/1/2023, công chức tại TP. HCM được điều chỉnh tăng thu nhập tối đa 1,8 lần
blue-check Quy trình thẩm định vị trí việc làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Điều kiện nâng lương trước hạn trong năm 2022 đối với giáo viên công lập TP. HCM
blue-check Bộ Nội vụ lưu ý một số trường hợp không được tinh giản biên chế
blue-check Tiêu chuẩn thi tuyển công chức ngành Thuế năm 2022
blue-check Các chức danh quản lý nhà nước được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 20/10/2022 English attachment
blue-check 11 lĩnh vực cấm cựu quan chức Nhà nước thành lập hoặc điều hành doanh nghiệp ngay sau khi thôi chức English attachment
blue-check Một số thay đổi về tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức chuyên ngành y tế
blue-check Kế hoạch điều tra xác minh thu nhập của cán bộ thuế năm 2022
blue-check Cán bộ thuế được bổ nhiệm từ 18/7/2022 phải có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước
blue-check Những vị trí công tác thuộc lĩnh vực đầu tư phải định kỳ luân chuyển
blue-check Các nhóm viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 15/8/2022 English attachment