LuatVietnam

blue-check Quy định mới về tạm ứng và quyết toán dự án đầu tư công English attachment

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (110 trang)
Posted: 15/11/2021 1:07:43 PM | Latest updated: 3/6/2022 10:06:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5334 | Vietlaw: 556
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư công 2019 về nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán, quyết toán các dự án đầu tư công, gồm cả dự án PPP và dự án đầu tư công ở nước ngoài.

Theo Điều 10 của Nghị định, mức tạm ứng vốn đối với dự án đầu tư công tối đa không quá 30% giá trị hợp đồng, kể cả dự án xây dựng và dự án không có cấu phần xây dựng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Bãi bỏ quy định về thành phần hồ sơ tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và quy định về mẫu tờ khai tại điểm a khoản 16 Điều 8; Về thành phần hồ sơ tại các khoản 4, 5, 6 và quy định về mẫu tờ khai tại điểm a khoản 12 Điều 9; Về thành phần hồ sơ của dự án (dự án thành phần) sử dụng vốn nước ngoài thuộc kế hoạch đầu tư phát triển được ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ và dự án cấp phát một phần, vay lại một phần theo tỷ lệ tại khoản 4 và quy định về mẫu tờ khai đối với trường hợp chỉ đầu tư tại điểm a khoản 10 Điều 10 Nghị định số 11/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 20/01/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5334

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND99-11112021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

light-check Sửa đổi quy chế quản lý và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
blue-check Cấm chia nhỏ gói thầu và đội vốn bất hợp lý đối với dự án trọng điểm ngành giao thông
blue-check Dự kiến sẽ bỏ quy chế xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước tại Thông tư số 129/2015/TT-BTC
blue-check Hướng dẫn mới về đầu tư dự án PPP trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Sửa đổi quy định về phân loại nợ và trách nhiệm công bố thông tin khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp
blue-check Danh mục công ty nhà nước sẽ cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn 2022 - 2025 English attachment
blue-check Các dự án đầu tư công gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị điều tra, xử lý
blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Các giải pháp của TP. HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM
blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách
blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022