LuatVietnam

light-check Quy định mới về thành lập khu công nghiệp, khu kinh tế

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (69 trang)
Posted: 1/6/2022 9:40:42 AM | Latest updated: 1/7/2022 5:06:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5464
LuatVietnam

Nghị định ban hành mới các quy định về điều kiện, thủ tục đầu tư thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, áp dụng kể từ ngày 15/7/2022.

Theo đó, một trong những quy định mới đáng lưu ý của Nghị định này là không cho thành lập khu công nghiệp mới tại khu vực nội thành của đô thị loại I trở lên, trừ trường hợp thành lập khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái (điểm a khoản 4 Điều 4).

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố phải dành quỹ đất tối thiểu bằng 2% tổng diện tích của các khu công nghiệp trên địa bàn để xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động (điểm d khoản 4 Điều 4).

Đối với khu kinh tế, nếu thành lập khu kinh tế ven biển thì địa điểm thành lập phải gắn với cảng hàng không quốc tế hoặc cảng biển loại I trở lên; nếu thành lập khu kinh tế cửa khẩu thì địa điểm thành lập phải có cửa khẩu quốc tế; đồng thời có quy mô diện tích từ 10.000 ha trở lên (điểm a, b khoản 4 Điều 5).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022 và thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CPstatus3 ngày 22/5/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 15-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5464
Tệp đính kèm
Dòng thời gian

Đầu tư trong nước