LuatVietnam

blue-check Quy định mới về thiết lập Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành, địa phương English attachment

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (13 trang)
Posted: 24/6/2022 3:25:13 PM | Latest updated: 19/7/2022 3:57:57 PM (GMT+7) | Vietlaw: 570
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết về các kênh cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng đối với các bộ, ngành, địa phương.

Theo Điều 12 Nghị định này, Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành, địa phương phải được tổ chức, phân loại theo đối tượng sử dụng (tổ chức, cá nhân), theo nhóm dịch vụ (theo chủ đề), theo mức độ và cơ quan thực hiện để thuận tiện cho việc tìm kiếm, sử dụng.

Dịch vụ công trực tuyến khi cung cấp trên môi trường mạng phải được chuẩn hóa, đồng bộ về mã, tên dịch vụ công trực tuyến; có cung cấp biểu mẫu điện tử kèm theo và hướng dẫn quy trình sử dụng cho tổ chức, cá nhân nắm rõ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022 và thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CPstatus1 ngày 13/6/2011.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND42-24062022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Thủ tục hành chính

blue-check Từ 1/8/2022, sẽ công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình cấp phép tổ chức lễ hội, kinh doanh du lịch, đăng ký quyền tác giả và phổ biến phim
blue-check Danh mục 43 thủ tục được nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng
blue-check Quy trình mới về tiếp nhận và xử lý kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính (tại TP. HCM)
blue-check Quy định mới về thiết lập Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành, địa phương English attachment
blue-check Bộ chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công
blue-check Thay mới Quy chế giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Bộ KH&ĐT
blue-check Danh mục TTHC đã đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại TP. HCM
blue-check Sẽ gắn "mã định danh" cho từng lô đất
blue-check Danh mục TTHC được giải quyết trong ngày (áp dụng tại TP. HCM từ 15/5-15/6/2022)
blue-check Sẽ thiết lập thương hiệu cho Bộ phận một cửa
blue-check Danh mục TTHC được ưu tiên tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022
blue-check Các tỉnh hiện đã triển khai cấp trực tuyến phiếu lý lịch tư pháp
blue-check Các địa chỉ tiếp nhận phản ánh về thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH
blue-check Thay mới Quy trình giải quyết thủ tục tại Bộ phận một cửa của Bộ Y tế
blue-check Đề án ứng dụng danh tính điện tử để giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục thuế English attachment
blue-check Danh mục bổ sung TTHC được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 tại TP. HCM
blue-check Công ty luật nếu dời trụ sở phải đăng ký với Sở Tư pháp trong vòng 10 ngày
blue-check Danh mục TTHC được giải quyết tại Bộ phận Một cửa của Bộ Y tế
blue-check [Hà Nội] Người ra vào trụ sở cơ quan hành chính sẽ phải quét mã QR trên CCCD