LuatVietnam

light-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment

Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (46 trang)
Posted: 1/7/2022 7:46:40 AM | Latest updated: 5/8/2022 12:50:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5490
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết việc thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS trên toàn quốc tại địa chỉ http://www.batđơngsan.xaydung.gov.vn, thay thế quy định cũ tại Nghị định 117/2015/NĐ-CPstatus3 .

Hệ thống này sẽ lưu trữ đầy đủ thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường BĐS trên cả nước, bao gồm cả thông tin về các dự án BĐS, tình hình giao dịch BĐS, dữ liệu thuế từ chuyển nhượng BĐS, vốn góp đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực BĐS....

Các chủ đầu tư BĐS sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin để cập nhật lên Hệ thống này, bao gồm: thông tin về dự án BĐS, sản phẩm BĐS đủ điều kiện giao dịch; thông tin chuyển nhượng dự án BĐS; tình hình giao dịch BĐS trong kỳ... (khoản 10 Điều 18).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022 và thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CPstatus3 ngày 12/11/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5490

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND44-29062022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Kinh doanh bất động sản

blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
light-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment
blue-check Một người có được điều hành nhiều sàn giao dịch BĐS? English attachment
blue-check Đất do Nhà nước giao mới được phân lô bán nền
blue-check Có được sáp nhập dự án BĐS nhận chuyển nhượng vào dự án đang thực hiện? English attachment
blue-check Quốc hội yêu cầu tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực BĐS và thương mại điện tử
blue-check Thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, khai nộp thuế TNDN thế nào?
blue-check Các Cục Thuế không được ngâm hồ sơ khai thuế của các giao dịch chuyển nhượng BĐS
blue-check Điều kiện phê duyệt đồng thời dự án và chủ dự án nhà ở thương mại
blue-check Chỉ các công ty BĐS mới được nhận chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Những lưu ý khi doanh nghiệp FDI đầu tư kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Các quy định hiện hành về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Cách xác định 20% diện tích đất dự án nhà ở xã hội được xây nhà ở thương mại
blue-check Mua bán nhà dự án cần đáp ứng điều kiện nào?
blue-check Không cho phép đầu tư dự án nhà ở thương mại trên đất thương mại dịch vụ
blue-check Về việc chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại
blue-check Các địa phương sẽ điều chỉnh Bảng giá đất sát với giá thị trường để chống thất thu thuế
blue-check Ban quản lý nhà chung cư không được sử dụng khoản thù lao của Ban quản trị
blue-check 03 hình thức lựa chọn chủ dự án nhà ở thương mại theo Luật Nhà ở English attachment