LuatVietnam

blue-check Quy định mới về trả thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài tham gia trò chơi điện tử English attachment

Thông tư số 09/2022/TT-NHNN ngày 12/7/2022 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (14 trang)
Posted: 15/7/2022 7:50:10 AM | Latest updated: 27/7/2022 1:47:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5502 | Vietlaw: 570
LuatVietnam

Thông tư thay mới các quy định liên quan đến việc quản lý ngoại hối trong kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, bao gồm:

- Nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ;

- Đồng tiền quy ước và tỷ giá chuyển đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ;

- Các giao dịch thu, chi, thanh toán, nộp tiền bằng ngoại tệ;

- Mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ đối với cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài;

- Điều chuyển ngoại tệ giữa tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài;

- Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt tại cơ sở kinh doanh trò chơi có thưởng;

- Thanh toán giao dịch mua đồng tiền quy ước bằng thẻ tín dụng.

Theo Điều 3 Thông tư này, trường hợp người chơi nhận trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt thì có thể đổi sang tiền Việt Nam/ chuyển số ngoại tệ đó ra nước ngoài qua ngân hàng được phép hoặc được trực tiếp mang số ngoại tệ đó ra nước ngoài.

Tuy nhiên, trường hợp người chơi trực tiếp mang số ngoại tệ đó ra nước ngoài thì phải có giấy xác nhận của ngân hàng cho phép mang ngoại tệ ra nước ngoài và giấy này chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn 30 ngày.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2022.

Thay thế Thông tư số 15/2014/TT-NHNNstatus1 ngày 24/7/2014 và Thông tư số 11/2017/TT-NHNNstatus1 ngày 30/8/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5502

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT09-12072022NHNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Ngoại tệ - vàng

blue-check Về thủ tục nhập khẩu vàng
blue-check Quy định mới về trả thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài tham gia trò chơi điện tử English attachment
blue-check Kinh doanh thêm vàng, bạc phải hạch toán riêng để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
blue-check Thay mới thủ tục cấp, đổi giấy phép thu chi ngoại tệ (dành cho doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử)
blue-check Sửa đổi thủ tục Đăng ký giao dịch ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng
blue-check Điều kiện giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng thương mại với NHNN kể từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi 6 thủ tục cấp giấy phép xuất/nhập khẩu vàng nguyên liệu
blue-check Từ 20/11/2021, doanh nghiệp FDI được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu trên Cổng một cửa English attachment
blue-check Quy chế giao dịch và mua trước ngoại tệ English attachment
blue-check Nhập khẩu "đồng xu bằng bạc trắng" có phải xin giấy phép?
blue-check Từ 15/1/2021, doanh nghiệp FDI được miễn nộp Giấy phép khi nhập khẩu vàng nguyên liệu English attachment
blue-check Từ 15/1/2021, Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu được cấp trên Hệ thống một cửa quốc gia English attachment
blue-check Sửa đổi biểu mẫu và thủ tục cấp phép XNK ngoại tệ của ngân hàng English attachment
blue-check Nhập vàng nguyên liệu để gia công phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải cáo cáo hàng quý với NHNN English attachment
blue-check Điều kiện gia công vàng trang sức cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải báo cáo với NHNN English attachment
blue-check Môi giới ngoại hối không thuộc ngành kinh doanh có điều kiện English attachment
blue-check Quy chế thanh toán và nhận thanh toán ngoại tệ khi kinh doanh chuyển khẩu English attachment
blue-check Quy chế sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia English attachment