LuatVietnam

light-check Quy định mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp

Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 7/11/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (7 trang)
Posted: 9/11/2022 7:23:05 AM | Latest updated: 15/11/2022 11:03:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5578
LuatVietnam

Thông tư thay mới quy định về trích lập, sử dụng Quỹ phát triển KH&CN và nghĩa vụ thuế liên quan đến Quỹ phát triển KH&CN.

Theo đó, đối với mức trích lập Quỹ KH&CN, Thông tư này vẫn cho phép doanh nghiệp tự quyết định mức trích lập trong hạn mức tối đa không quá 10% trên thu nhập tính thuế trong kỳ. Riêng doanh nghiệp nhà nước được trích Quỹ trong giới hạn từ 3% - 10% thu nhập tính thuế.

Về sử dụng Quỹ KH&CN, Thông tư mới cho phép doanh nghiệp được sử dụng Quỹ KH&CN để mua máy móc, thiết bị đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 02 năm (2022 và 2023) nhằm giúp doanh nghiệp hồi phục sau đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 43/2022/QH15 .

Tuy nhiên, Thông tư mới yêu cầu các khoản chi từ Quỹ KH&CN phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định; đối với khoản chi từ Quỹ không có hóa đơn, chứng từ thì phải truy nộp thuế TNDN kèm tiền lãi tính trên khoản thuế TNDN phải truy nộp, đồng thời doanh nghiệp sẽ bị xuất toán tất cả khoản chi không có hóa đơn, chứng từ và tiền thuế, tiền lãi phát sinh tương ứng.

Thông tư mới đồng thời đã bổ sung đầy đủ hướng dẫn cho việc quản lý TSCĐ dùng đồng thời cho hoạt động nghiên cứu KH&CN và hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc xác định nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập quỹ trong thời gian đang được ưu đãi.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2022 và áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế từ ký tính thuế TNDN năm 2022.

Bãi bỏ Điều 4, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 17 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTCstatus2 ngày 28/6/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 23-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5578

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ

light-check Quy định mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp
blue-check 06 nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường KH&CN
blue-check Điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN
blue-check Những lưu ý đối với cơ sở được giao quản lý tài sản nghiên cứu KH&CN
blue-check Các dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5%
blue-check Kế hoạch điều tra hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022
blue-check Thay mới Danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học & công nghệ
blue-check Thay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh
blue-check Quy chế chi tiêu Quỹ phát triển khoa học & công nghệ từ 2022 English attachment
blue-check Chương trình nghiên cứu phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa tại Việt Nam đến 2030
blue-check Định hướng phát triển công nghệ trong các ngành, lĩnh vực đến 2030 English attachment
blue-check Dịch vụ khoa học công nghệ được hưởng thuế GTGT 5%
blue-check [TP. HCM] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép hoạt động các Sàn giao dịch và Trung tâm công nghệ
blue-check Thay mới 16 chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
blue-check Hướng dẫn việc chứng nhận doanh nghiệp KH&CN
blue-check Các dự án ứng dụng công nghệ cao được ưu tiên phát triển đến 2030
blue-check Quy chế quản lý hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
blue-check Thiết bị nghiên cứu khoa học trong nước chưa sản xuất mới được miễn thuế nhập khẩu
blue-check Thủ tục Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP. HCM
blue-check Dịch vụ khoa học công nghệ loại nào được hưởng thuế GTGT 5%?