LuatVietnam

blue-check Quy định về chất lượng dịch vụ viễn thông công ích English attachment

Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 (166 trang)
Posted: 3/11/2022 7:34:08 AM | Latest updated: 10/3/2023 7:36:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5574
LuatVietnam

Thông tư quy định về danh mục dịch vụ viễn thông công ích, chất lượng dịch vụ và chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Theo Điều 6 Thông tư này, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích phải đáp ứng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gồm:

a) QCVN 36:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất;

b) QCVN 35:2019/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất;

c) Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất: Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2019/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất;

d) Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất: Áp dụng Quy chuẩn QCVN 81:2019/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Đối với các dịch vụ viễn thông công ích chưa có trong các quy chuẩn kỹ thuật nêu trên, thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 12-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5574

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT14_28102022BTTTT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Viễn thông

light-check Chế độ báo cáo định kỳ mới trong lĩnh vực chứng thực, viễn thông, internet, xuất bản
light-check Quy chế đóng góp Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích của doanh nghiệp viễn thông
blue-check Thuê đường truyền của nước ngoài được miễn trích nộp thuế GTGT
blue-check Các quy trình thủ tục mới trong lĩnh vực thông tin điện tử, xuất bản và bưu chính tại Hà Nội
blue-check Thay mới 14 quy trình thủ tục cấp phép hoạt động bưu chính, xuất bản tại TP. HCM
blue-check Thủ tục cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình áp dụng từ 1/1/2023
light-check Quy chuẩn về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Về phí hoạt động hàng năm đối với mạng viễn thông có sử dụng thuê bao nhưng không sử dụng băng tần
light-check Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi năm 2022) English attachment
blue-check Quy định về chất lượng dịch vụ viễn thông công ích English attachment
blue-check Các chế tài dành cho việc quảng cáo bằng sim rác, sai sự thật
blue-check Thiết bị truyền dữ liệu và phát vô tuyến trong nước đã sản xuất được
blue-check Dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các giải pháp ngăn chặn tin nhắn rác của Bộ TTTT
blue-check Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bưu chính tại TP. HCM kể từ 21/6/2022
blue-check Dịch vụ truyền hình có được miễn thuế GTGT?
blue-check Sim chính chủ từ 1/8/2022 phải đảm bảo thông tin cá nhân khớp với Cơ sở dữ liệu dân cư
blue-check [Dự thảo] Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi năm 2020
blue-check Thủ tục cấp phép tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
blue-check Nhiều quy định về kinh doanh dịch vụ bưu chính sẽ được sửa đổi từ 1/6/2022 English attachment