LuatVietnam

red-check Quy định về chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác English attachment

Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (58 trang)
Posted: 11/2/2019 8:53:46 AM | Latest updated: 23/12/2022 3:56:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4650 | Vietlaw: 436
LuatVietnam

Theo Điều 8 Thông tư này, các tàu cá bị xử phạt hành chính thuộc một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Thủy sản sẽ bị coi là tàu khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Việc xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước về khối lượng, thành phần loài thủy sản, vùng và thời gian khai thác được thực hiện tại tổ chức quản lý cảng cá được chỉ định (khoản 1 Điều 9).

Tuy nhiên, trường hợp muốn chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp thì phải thực hiện tại một trong 28 cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh quy định tại Phụ lục IV Thông tư này (khoản 2 Điều 9).

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Thay thế Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 30/12/2015 và Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 11/12/2013.

Bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 31/01/2018.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Bãi bỏ khoản 11 Điều 16 Thông tư này kể từ ngày 05/3/2020, theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/1/2020.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 9/11/2020.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 18/1/2022.
  • Bãi bỏ Khoản 4 Điều 9, điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư này kể từ ngày 11/9/2022, theo quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022.
  • Xem thêm phần đính chính tại Quyết định số 4953/QĐ-BNN-TCTS ngày 21/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2019
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4650

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT21_15112018BNN[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Thủy hải sản

blue-check Danh sách 76 khu neo đậu tránh trú bão dành cho tàu cá năm 2023
blue-check Lộ trình chuyển đổi một số tàu cá ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản
blue-check Xin cấp Giấy chứng nhận thủy sản khai thác cho cá cờ Ấn Độ phải khai theo tên mới
blue-check Các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp từ năm 2023
blue-check Khuyến cáo các việc cần làm đối với doanh nghiệp xuất khẩu cá da trơn để đón đoàn thanh tra của Hoa Kỳ
blue-check Quy trình thủ tục đăng ký xuất khẩu Tổ yến sang Trung Quốc
blue-check Đính chính các mẫu chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
blue-check Từ 16/12/2022, chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu sẽ kiểm soát chặt hơn
blue-check Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Ấn Độ phải đăng ký trước 15/12/2022
blue-check Các trường hợp lực lượng Kiểm ngư được kiểm soát tàu cá English attachment
blue-check Sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp trong tháng 9, 10/2022
blue-check Các khuyến cáo dành cho doanh nghiệp thủy sản trước đợt kiểm tra của EU vào tháng 11/2022
blue-check Đề án tăng cường phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp English attachment
blue-check 04 loài thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản từ 1/12/2022 phải có giấy xác nhận nguồn gốc
blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thủy sản xuất nhập khẩu
blue-check Bổ sung nhiều trường hợp miễn kiểm dịch thủy sản nhập khẩu English attachment
blue-check Từ 8/7/2022, Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp có thủy sản nhiễm SARS-CoV-2
blue-check Chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải kiểm tra chất lượng trước thông quan
blue-check Sửa đổi thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản (tại TP. HCM)
blue-check Chưa thay đổi quy định về ghi nhãn đối với thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá English attachment