LuatVietnam

red-check Quy định về sản xuất, kinh doanh và lưu hành phân bón English attachment

Nghị định số 84/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón (54 trang)
Posted: 18/11/2019 10:20:43 AM | Latest updated: 4/1/2023 8:20:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4844 | Vietlaw: 438
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết việc đăng ký lưu hành phân bón, cấp phép sản xuất, buôn bán, nhập khẩu phân bón và kiểm tra nhà nước về phân bón.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Nghị định số 108/2017/NĐ-CPstatus1 ngày 20/9/2017.

Bãi bỏ các Văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Quyết định số 219/1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/12/1998

2. Quyết định số 74/2001/QĐ-BNN ngày 10/7/2001

3. Quyết định số 68/2003/QĐ-BNN ngày 16/6/2003

4. Quyết định số 94/2006/QĐ-BNN ngày 23/10/2006

5. Quyết định số 119/2006/QĐ-BNN ngày 29/12/2006

6. Quyết định số 10/2007/QĐ-BNN ngày 06/02/2007

7. Quyết định số 59/2008/QĐ-BNNstatus1 ngày 09/5/2008

8. Quyết định số 105/2008/QĐ-BNNstatus1 ngày 22/10/2008

9. Thông tư số 17/2009/TT-BNNstatus1 ngày 27/3/2009

10. Thông tư số 43/2009/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 14/7/2009

11. Thông tư số 62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009

12. Thông tư số 85/2009/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 30/12/2009

13. Thông tư số 40/2010/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 29/9/2010

14. Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 24/8/2010

15. Khoản 3, 4 Điều 1 Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 05/11/2010

16. Khoản 2, 3 Điều 1 Thông tư số 70/2010/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 08/12/2010

17. Thông tư số 29/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011

18. Thông tư số 42/2011/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 06/6/2011

19. Thông tư số 59/2011/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 30/8/2011

20. Thông tư số 86/2011/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 16/12/2011

21. Thông tư số 13/2012/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 19/3/2012

22. Thông tư số 31/2012/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 20/7/2012

23. Thông tư số 45/2012/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 12/9/2012

24. Thông tư số 64/2012/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 24/12/2012

25. Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 09/8/2013

26. Thông tư số 19/2014/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 23/6/2014.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

blue-check 55/2018/NĐ-CPTăng mức phạt trong sản xuất, kinh doanh phân bón English attachment

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2020
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4844

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND84_14112019CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Phân bón

blue-check Cắt giảm hồ sơ xin giấy phép sản xuất, buôn bán phân bón và XNK giống cây trồng
blue-check Những thay đổi của phần mềm mới về cấp giấy phép nhập khẩu phân bón
blue-check Các nội dung được nâng cấp từ 1/11/2022 của phần mềm cấp giấy phép nhập khẩu phân bón
blue-check Phần mềm cấp giấy phép nhập khẩu phân bón trên Cổng quốc gia được nâng cấp từ 1/11/2022
blue-check Bỏ đánh thuế tự vệ phân bón nhập khẩu kể từ 7/9/2022
blue-check Sẽ nhận hồ sơ đề nghị rà soát thuế tự vệ đối với phân bón đến 19/11/2021
blue-check Từ 20/9/2021, miễn nộp giấy chứng nhận chất lượng khi nhập khẩu phân bón
blue-check Có thể ủy quyền nhập khẩu phân bón cho nhiều bên English attachment
blue-check Phân bón được hưởng thuế XK 0% English attachment
blue-check "Máy sản xuất phân bón" không được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Phân bón nhập khẩu tiếp tục bị đánh thuế tự vệ đến 6/9/2022
blue-check Buôn bán phân bón tự sản xuất được miễn xin giấy phép
blue-check Rà soát cuối kỳ việc đánh thuế tự vệ phân bón nhập khẩu
blue-check Phân bón nhập khẩu từ Jordan và Morocco không còn được miễn thuế tự vệ English attachment
blue-check Công ty FCC bị tạm ngừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón English attachment
blue-check Bác kiến nghị bỏ yêu cầu công bố hợp quy phân bón
blue-check Nhập khẩu chất Diammonium Phosphate làm phân bón có phải xin phép? English attachment
blue-check Nhập khẩu phân bón được miễn nộp thuế GTGT English attachment
blue-check Phân bón nhập khẩu tạm thời vẫn kiểm tra chất lượng theo quy định cũ
blue-check Phân bón nhập khẩu sẽ bị kiểm tra thực tế để tránh gian lận thuế tự vệ