LuatVietnam

light-check Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

Thông tư số 08/2022/TT-BTP ngày 1/11/2022 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại (8 trang)
Posted: 7/11/2022 3:38:21 PM | Latest updated: 9/11/2022 9:50:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5575
LuatVietnam

Bộ Quy tắc này bao gồm các phần như sau:

1. Các quy tắc chung (Chương I)

2. Quan hệ của Thừa phát lại với người yêu cầu (Chương II)

3. Quan hệ của Thừa phát lại với đồng nghiệp, Văn phòng Thừa phát lại, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (Chương III)

4. Quan hệ của Thừa phát lại với cơ quan thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (Chương IV)

5. Kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử lý vi phạm (Chương V)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5575

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tòa án

blue-check Quy trình giám định pháp y 30 bệnh tâm thần thường gặp
light-check Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại
blue-check Các biện pháp tăng cường kiểm sát việc xét xử vụ án hành chính, dân sự
blue-check 04 án lệ về đất đai và hôn nhân gia đình
blue-check Hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát việc giải quyết án dân sự
blue-check Từ 1/10/2022, thí điểm thu tạm ứng án phí trực tuyến tại một số tòa án của Hà Nội
blue-check Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (nhiệm kỳ 2021-2026)
blue-check Một số lưu ý về ủy thác tư pháp ra nước ngoài trong vụ việc dân sự, thương mại
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép thành lập công ty luật và văn phòng luật sư
blue-check Các thủ tục mới chuẩn hóa trong lĩnh vực thi hành án dân sự
blue-check Thay mới quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
blue-check Những lưu ý khi xét xử vụ án tranh chấp "hợp đồng tín dụng"
blue-check Một số lưu ý khi ủy thác tống đạt hồ sơ tố tụng ra nước ngoài
blue-check Những lưu ý khi xem xét hoãn, tạm đình chỉ án tù
blue-check Quy trình kiểm sát việc xem xét giảm án tù và tha tù trước hạn
blue-check 09 án lệ về phản tố, phạm tội chưa đạt, dòi lại tài sản....
blue-check Các mẫu Quyết định công nhận kết quả hòa giải, đối thoại thành tại tòa án
blue-check Trình tự tổ chức phiên tòa trực tuyến
blue-check Những căn cứ cho phép tạm đình chỉ vụ án vì lý do thiên tai, dịch bệnh English attachment
blue-check Biểu mẫu thực hiện thủ tục kiểm sát việc xét xử vụ án dân sự, hành chính từ 25/11/2021