LuatVietnam

light-check Quy trình cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ cho dự án đầu tư

Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (27 trang)
Posted: 16/5/2023 8:20:53 AM | Latest updated: 17/5/2023 12:05:29 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5698
LuatVietnam

Văn bản quy định về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và kinh phí thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Đối tượng áp dụng gồm:

- Dự án đầu tư có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư;

- Dự án đầu tư thực hiện chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao cho doanh nghiệp Việt Nam để được áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư.

Theo đó, trường hợp chuyển giao công nghệ của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và dự án đầu tư thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt thì phải xin cấp Giấy chứng nhận tại Bộ Khoa học & Công nghệ.

Còn lại, nếu chuyển giao công nghệ của dự án đầu tư tại địa phương và không thuộc các trường hợp nêu trên thì xin cấp Giấy chứng nhận tại cơ quan chuyên môn về khoa học & công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh.

Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ có hiệu lực kể từ ngày cấp; tuy nhiên sẽ bị hủy bỏ hiệu lực nếu bị phát hiện giả mạo hồ sơ, vi phạm nội dung trong Giấy chứng nhận hoặc theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5698

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ

light-check Tiêu chí xác định đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia (áp dụng từ 9/7/2023)
light-check Điều kiện thuê chuyên gia nước ngoài làm lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập
light-check Điều kiện đặc cách bổ nhiệm nhà khoa học làm viên chức kể từ 7/7/2023
light-check Quy trình cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ cho dự án đầu tư
light-check Sửa đổi quy định về ký kết và thanh lý hợp đồng nghiên cứu KH&CN sử dụng kinh phí nhà nước
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký thực hiện và mua sáng chế, sáng kiến tại TP. HCM
blue-check Tư vấn, đào tạo về ứng dụng KH&CN phải chịu thuế GTGT 5% English attachment
blue-check 13 thủ tục mới về cấp phép sử dụng thiết bị X- quang và công bố hợp quy tại TP. HCM
blue-check Định mức mới về sử dụng NSNN cho nhiệm vụ khoa học & công nghệ
blue-check Các trường đại học được phép thành lập doanh nghiệp KH&CN English attachment
blue-check 9 thủ tục thực hiện tại Sở KH&CN TP. Hà Nội sẽ được rút ngắn thời hạn giải quyết
blue-check Các thủ tục về tuyển chọn và nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
blue-check Quy định mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp English attachment
blue-check 06 nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường KH&CN
blue-check Điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN
blue-check Những lưu ý đối với cơ sở được giao quản lý tài sản nghiên cứu KH&CN
blue-check Các dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5%
blue-check Kế hoạch điều tra hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022
blue-check Thay mới Danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học & công nghệ
blue-check Thay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh