LuatVietnam

blue-check Quy trình cấp phép thi công công trình trong hành lang an toàn đường bộ tại TP. HCM từ 14/4/2023

Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong Iĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải (9 trang)
Posted: 27/4/2023 9:17:34 AM | Latest updated: 27/4/2023 3:18:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5689
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới quy trình Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP. HCM, áp dụng từ ngày 14/4/2023.

Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có thể nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của thành phố tại địa chỉ http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn) và nhận trả kết quả tại Bộ phận Một cửa - Sở GTVT.

Thời hạn giải quyết là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình nội bộ số 02 tại Danh mục quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 5111/QĐ-UBNDstatus2 ngày 02/12/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 14-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5689

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Thay mới các thủ tục về cấp chứng chỉ xây dựng và mua bán nhà ở xã hội tại TP. HCM
blue-check Quy trình cấp phép thi công công trình trong hành lang an toàn đường bộ tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Lộ trình áp dụng BIM đối với dự án đầu tư xây dựng English attachment
blue-check 15 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở, kiến trúc được bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu
blue-check Xây nhà ở dưới 7 tầng ở khu vực nông thôn được miễn giấy phép xây dựng
blue-check Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022
blue-check Hướng dẫn tính toán bảng giá nhà ở, công trình xây dựng mới tại TP. HCM năm 2023
blue-check Chiến lược phát triển KH&CN ngành Xây dựng đến năm 2030 English attachment
blue-check Các nguyên tắc khi lựa chọn chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh hợp đồng
blue-check Về căn cứ chấm dứt hợp đồng xây dựng
blue-check Danh mục các văn bản về đầu tư xây dựng của Bộ KH&ĐT ban hành từ 2021-2022 English attachment
blue-check Về nguyên tắc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định
blue-check Chỉ số giá xây dựng tháng 11/2022 tại TP. HCM
blue-check Có được ký riêng phụ lục hợp đồng xây dựng với từng thành viên liên danh? English attachment
blue-check Làm thế nào nếu một thành viên trong liên danh không chịu gia hạn hợp đồng xây dựng? English attachment
blue-check Về giới hạn chịu lửa của tường gạch bê tông
blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
blue-check Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào? English attachment
blue-check Về trình tự đầu tư xây dựng dự án nhà ở
blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment