LuatVietnam

blue-check Quy trình cấp phép và quản lý hoạt động của đại lý khai thuế

Quyết định số 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (76 trang)
Posted: 3/10/2022 7:34:55 AM | Latest updated: 6/10/2022 10:46:23 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5552
LuatVietnam

Quy trình này quy định các bước thủ tục quản lý hành nghề đối với đại lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và Thông tư số 10/2021/TT-BTC, bao gồm:

(i) Quy trình cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế;

(ii) Quy trình quản lý hoạt động kinh doanh của đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế;

(iii) Quy trình quản lý hoạt động cập nhật kiến thức hành nghề đại lý thuế.

Trong đó, Quy trình quản lý hoạt động kinh doanh của đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế bao gồm các thủ tục: cấp, cấp lại giấy xác nhận đại lý thuế; thay đổi địa chỉ trụ sở của đại lý thuế; tạm ngưng/ngưng hoạt động đại lý thuế; kiểm tra đại lý thuế; đình chỉ kinh doanh đại lý thuế; thu hồi giấy xác nhận đại lý thuế;...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5552

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp
blue-check Nhận tài trợ từ đối tác nước ngoài có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Kê khai HĐĐT điều chỉnh/thay thế, phải thực hiện theo từng hồ sơ thuế có sai, sót
blue-check Hóa đơn thay thế được kê khai tại kỳ tính thuế có sai sót
blue-check Khai bổ sung hóa đơn thay thế, nếu không ảnh hưởng tiền thuế chỉ cần nộp Bản giải trình
blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế English attachment
blue-check Quy trình cấp phép và quản lý hoạt động của đại lý khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage