LuatVietnam

blue-check Quy trình đăng ký mua thẻ BHYT trực tuyến

Quyết định số 50/QĐ-BHXH ngày 19/1/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến "Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công" (6 trang)
Posted: 9/2/2023 3:03:01 PM | Latest updated: 10/2/2023 10:50:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5635
LuatVietnam

Quyết định ban hành Quy trình đăng ký đóng, cấp, gia hạn thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT trên Cổng dịch vụ công, bao gồm:

- Người tham gia BHYT thuộc nhóm được NSNN hỗ trợ mức đóng;

- Người tham gia BHYT theo hộ gia đình quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CPstatus2 ;

- Trường hợp người tham gia được hỗ trợ thêm mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CPstatus2 .

Địa chỉ truy cập để thực hiện thủ tục gồm: Cổng dịch vụ công quốc gia địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn .

Thời hạn giải quyết không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thẻ BHYT được đăng ký nhận bản giấy hoặc bản điện tử.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5635

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm y tế

blue-check Quỹ BHYT đã chấp nhận thanh toán chi phí KCB vào ngày nghỉ, ngày lễ
blue-check Danh sách bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB ban đầu trong quý 2/2023
blue-check Sửa đổi chính sách đấu thầu trang thiết bị y tế và thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật English attachment
blue-check Cổng giám định BHYT đã nâng cấp để liên thông giấy khám sức khỏe và giấy chứng sinh
blue-check 02 Phòng khám đa khoa tại TP. HCM ngừng KCB BHYT kể từ 1/3/2023
blue-check Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý II/2023
blue-check Quy trình cấp giấy chứng sinh, báo tử và khám sức khỏe lái xe trên Cổng giám định BHYT
blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 5)
blue-check Bổ sung 06 Danh mục mã dữ liệu áp dụng trong thanh toán BHYT
blue-check Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy của nhà thầu vật tư, hóa chất
blue-check Quy trình đăng ký mua thẻ BHYT trực tuyến
blue-check Chuẩn dữ liệu tổng hợp thông tin chi phí KCB BHYT
blue-check Điều chỉnh thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT
blue-check Thay mới Danh mục thuốc được thanh toán BHYT English attachment
blue-check Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý 4/2022
blue-check Điều chỉnh phạm vi nhận đăng ký KCB BHYT quý I/2023 của Bệnh viện 175 (TP. HCM)
blue-check Thay mới Quy trình giám định điều kiện thanh toán BHYT
blue-check Hướng dẫn giám định và quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021
blue-check Phí BHYT tháng 12/2022 phải đóng trước ngày 25/12
blue-check Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp